Müşteri Kazanımına Giden Ölçülebilir Yol: Satış Ortaklığı [Summit'11]

https://www.youtube.com/watch?v=fb4Wc3bvpKI

Müşteri Kazanımına Giden Ölçülebilir Yol: Satış Ortaklığı

Moderatör: Evrim Onat - Limango

Murat Kalafat, Yunus Güvenen ve Şencan Özen