Ticaret12

E-Ticaret

Hasan Başusta: Sosyal ticaret hacmi 2015’te 30 milyar dolara ulaşacak [Eticaret12]

Eticaret’in beraberinde sürüklediği alanlardan birisi de sosyal ticaret oluyor. Bu yüzden Eticaret’12 konferansında sosyal ticaret konusu hakkında bir panel düzenledik. Bu alanda uzman olan Hasan Başusta ‘Radarda bir…