Halkbank iştiraki Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., faaliyet izni aldı

Halkbank iştiraki Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni aldı. 
Halkbank iştiraki Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., faaliyet izni aldı

Halkbank iştiraki Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna bakıldığında 12. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerine göre, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler yapılabilecek. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi ve ödeme aracının ihraç veya kabulü ile para havalesi yapılabilecek.

Ayrıca ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti gerçekleşebilecek. Bunun yanı sıra ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin online platformlarda sunulması hizmeti de mümkün olacak. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.