SPONSORLU

2027'de İK: İnsan Kaynakları Yönetimin Geleceği İçin 5 Öngörü

Sunduğu inovatif çözümler ile dikkat çeken insan kaynakları ve iş gücü yazılımı idenfit, 2027 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) öngörülerini açıklıyor.
2027'de İK: İnsan Kaynakları Yönetimin Geleceği İçin 5 Öngörü

Yeni teknolojilerin kullanıma sunulması ile iş dünyasında İKY’nin rolü güç kazanıyor ve  değişim kaçınılmaz hale geliyor. Bu nedenle farklı düşünmek ve hızlı uyum sağlamak stratejik önem taşıyor. Peki, gelecekte İKY nasıl şekillenecek?  idenfit, İnsan Kaynakları (İK) profesyonellerinin geleceğe en iyi şekilde organize olabilmesine destek sağlayacak öngörülerini açıklıyor.

2023: Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimine Kısa Bir Bakış

İnsanı odağına alan İKY yaklaşımının, Covid-19 pandemisi sonrasında ağırlık kazandığı biliniyor. Yine aynı dönemde hızla yükselişe geçen dijital İKY süreçleri, günümüzde varlığını güçlendirerek sürdürüyor. Çalışan deneyimi ve yetenekleri elde tutma, İKY’nin gündeminde öne çıkan konular arasında yer alıyor. İş gücü değişiyor ve beklentileri farklılaşıyor. Sessiz istifa, yetenek krizi ve iş hayatına yeni katılan neslin iş-özel yaşam dengesi önceliği, yeni yönetim trendleri doğrultusunda hizalanmayı kaçınılmaz hale getiriyor.

Yeni çalışma modelleri ve bağımsız çalışanlar benzeri yeniliklere uyum sağlama sürecinde olan İK profesyonelleri, farklı çalışan ekosistemleriyle ilgilenme noktasında yoğun çaba harcıyor. Tam da bu noktada İKY yazılımları, uyum sürecinde İK profesyonelleri için inovatif ve süreçleri kolaylaştırıcı önemli bir destek aracı olarak ortaya çıkıyor

Geleceğe Kısa Bir Bakış: 2027’de İK

Çalışan Deneyimi Her Zamankinden Daha Önemli

Hayal edilen verimli iş süreçlerinin ancak nitelikli bir çalışan deneyimi ile mümkün olduğu biliniyor. Yakın gelecekte ağırlıklı iş gücünü oluşturacak Y Kuşağı ve Z Kuşağının beklentileri doğrultusunda gelecekte çalışan deneyimi kavramının ağırlık kazanması kaçınılmaz görünüyor. Çalışanın işletmeyle nasıl ilişki kurduğunun her yönüne dokunan stratejik bir iş yaklaşımı olan çalışan deneyimi, yetenekleri elde tutma konusunda da önemli bir husus olarak öne çıkıyor. idenfit, dijitalleşen iş süreçleriyle İK profesyonellerine olumlu çalışan deneyimi tasarlamaları için ihtiyaç duydukları zaman ve enerjiyi kazandırıyor, kolaylaştırıcı rol üstleniyor, hata payını azaltıyor ve böylece tüm süreçleri verimli ve kusursuz kılıyor.

İnsan Kaynakları Analitiği: Kurumsal Verimliliğin Sırrı

İşletme içinde İKY süreçlerinden elde edilen verileri çeşitli yöntemlerle analiz ederek veriye dayalı karar verme kültürü, “İK analitiği” olarak biliniyor. Otomatize edilen İK süreçleri sayesinde içgüdülere veya güvenilir olmayan verilere dayanarak verilen kararlar tarihe karışıyor. Stratejik iş gücü kararlarına odaklanarak İK potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Bugünden teknolojiye yatırım yapan işletmelerin çalışanlarını daha iyi anlamaları ve böylece rekabet avantajı sağlamaları öngörülüyor.

Dijitalleşen İş Süreçleri İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Stratejik Rolünü Artırıyor

Rutin İKY süreçlerinin İK yazılımı benzeri teknolojiler yardımıyla daha az zaman ve çaba harcayarak sürdürülmesi İK profesyonellerine değer yaratan işler üretme olanağı sağlıyor. Hızla dijitalleşen dünyada yakın gelecekte İK’nın iş dünyasında stratejik rolünün daha da ağırlık kazanacağı bekleniyor.

Farklı İş Gücü Ekosistemlerini Yönetmek Önem Kazanacak

Gig ekonomisinin yükselişi, dijital göçebeler ve mekan bağımsız çalışma modelleri gibi pek çok trend, çalışanları yönetme noktasında değişimi kaçınılmaz kılıyor. Günümüzde hala uzaktan çalışmaya uyum sürecinde olan İK profesyonellerinin yakın gelecekte bu konuya ağırlık vermeleri bekleniyor. Bağımsız ve proje bazlı çalışanların kontrolü için yeni performans değerlendirme yöntemleri, geleceğin İKY’sinde ağırlık kazanan konular arasında yer alıyor. Performansın çalışma süresi ile değil sonuçlar ve verilerle ölçülmesiyle iş dünyasında yeni bir dönemin başlayacağı öngörülüyor.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İKY Gündeminin Odağında Yer Alacak

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık işletmede yer alan tüm çalışanların çalışma ortamında bütüncül iyilik hali içinde olmalarını hedefleyen insan odaklı İKY yaklaşımının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Çalışan deneyimini artırmak, yeteneği elde tutmak ve verimli ekipler oluşturmak amacıyla önyargıdan arındırılmış bir çalışma ortamının yaratılması gerekiyor. Olumlu bir imajı hedeflemek yerine çeşitliliği benimseyen işletmelerin sektörlerinde önemli rekabet avantajı sağladığı biliniyor.

2027’de İKY: Ne Beklemelisiniz?

İKY’nın rolü sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. İK profesyonellerinin, iş dünyasının geleceğini şekillendiren teknolojiler ve trendler hakkında bilgi sahibi olması önem taşıyor. Çalışanları etkin bir şekilde desteklemek ve rekabet avantajı sağlamak için bu değişikliklere uyum sağlama konusunda çevik olunması gerekiyor.

İçinde yaşadığımız dönemde her ülke, toplum ve işletme için en önemli sermaye ve servet, insan kaynağı olduğu bir gerçek. İnsan kaynağının en doğru yöntemlerle ve maksimum donanımla yetiştirilmesi, son derece önemli. Ancak bundan daha da önemlisi, insan kaynağının doğru konumlandırılması, işletme stratejileriyle etkin hizalanması ve harekete geçirilmesi. Bu noktada değişimi gören ve hızla adapte olan, süreçlerde ulusal ve küresel arenada öncü ve tetikleyici rol üstlenen idenfit’in sunduğu avantajlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için idenfit.com/tr ziyaret edebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.