2021 medya ve reklam yatırımları açıklandı: 22 milyar 811 milyon TL

Türkiye’de medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam yatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak açıklandı.
2021 medya ve reklam yatırımları açıklandı: 22 milyar 811 milyon TL

Türkiye’de 2021 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu yayımlandı. Bir basın toplantısı ile duyurulan rapora göre; Türkiye’de medya yatırımları 16 milyar 953 milyon TL, reklam yatırımları ise 5 milyar 858 milyon TL olarak açıklandı.

Raporun, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandığını belirtelim. 

Medya yatırımları 2’ye katlanma potansiyeline sahip

Dünya genelindeki 42 ülkede medya yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 28,69 büyüme gösterdi.  Türkiye’nin bu hacim içerisindeki payı ise yüzde 0,47 oldu. Raporda, Türkiye dijital medya yatırımlarının geleneksel medya yatırımlarına oranına baktığımızda, 42 pazar içinde 5. sıraya geldiğini görüyoruz. Bu anlamda bir önceki yıla göre yükselerek konumunu güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber, yapılan hesaplamalar, ülkemizde medya yatırımlarının GSYH içindeki oranının 2’ye katlanma potansiyeli olduğu tahmini öne çıkarıyor. 

En büyük reklam yatırımına sahip sektörler: perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri 

Bu noktada En büyük reklam yatırımına sahip sektörlerden de bahsetmekte fayda var. Reklam ve Medya Yatırımları Raporu’na göre, reklam yatırımları “en büyük sektörler” perakende, yayıncılık ve bilgi teknolojileri oldu. Raporda yer alan verilere göre, “en çok büyüyenler” ise sırası ile bilgi teknolojileri, otomotiv ve turizm oldu. 

TV reklam yatırımlarında yüzde 43’ün üstünde artış

Rapordaki veriler, bizlere Türkiye’deki TV medya yatırımlarının, medya yatırımları içerisinde yüzde 42,41 oranında pay alarak 7 milyar 190 milyon TL’ye ulaştığını gösteriyor. Hatta TV medya yatırımları geçen yıla göre yüzde 43,65 artış gösterdi. Buna ek olarak yatırımlarda, 2021’in ilk yarısındaki rekor büyümenin (%54) baz etkisinin ikinci yarıya taşındığı gözlemlendi. 

Raporda, Covid-19’un izlenmedeki pozitif etkisi yılın ikinci yarısında sıfırlanmış olsa da, TV’ye karşı yüksek talebin yıl boyunca homojen şekilde gerçekleştiği belirtiliyor. Ayrıca söz konusu talebin oluşturduğu yüksek doluluk oranlarının olumlu etkisiyle, Grpxsn değerinde yüzde 1’in de altında çok sınırlı bir düşüş gerçekleştiği vurgulanıyor.  Yatırımlarını artıran sektörler içinde, özellikle e-ticaret kategorisinin son yıllardaki hızlı yükselişinin kesintisiz devam ettiği de gözlemleniyor. 

Dijital medya en büyük payı aldı

Her yıl yayınlanan Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'nun 2021 yılı itibariyle raporda değişiklik yaparak, dijital medya yatırımlarını dijital partner ve direkt satın alma olarak iki ana başlıkta topladığını hatırlatalım.

Dijital partnerler, marka yaratan, marka değerini koruyan ve büyüten organize medya sektörü, direkt satın alma ise bazı e-ticaret firmaları, KOBİ’ler, oyun siteleri gibi kendi imkanlarıyla yatırım ve işlem yapan kuruluşları tanımlanıyor.

Bu bağlamda dijital partnerlerle yapılan yatırımlar yüzde 46,7 pay ile 7 milyar 924 milyon TL olarak raporlanırken, direkt satın alma ile gerçekleşen medya yatırımları ise 10 milyar 943 milyon TL olarak öne çıktı. Toplam dijital medya yatırımları ise 18 milyar 867 milyon olarak raporda yer aldı. 

Mart 2020 itibariyle pandeminin etkisiyle hız kazanan dijitalleşme,  2021’de de etkisini devam ettirdi. 2021 yılında gerçekleşen dijital medya yatırımları içerisinde sosyal medya yüzde 60,5 ve native yüzde 3 paya sahip oldu. Platforma göre mobil yüzde 73 paya sahip olurken, satın alma biçimine göre bakıldığında ise programatik yüzde 78 pay sahibi oldu. 

Mobilin dijitaldeki kullanım payı yüzde 73 olarak öne çıktı

Dijital Medya Yatırımları’nın platform türüne göre dağılımına bakıldığında; yatırımların yüzde 73’ü mobil, yüzde 27’si ise PC üzerinden gerçekleştiği görülüyor. Bu noktada 2020 yılında 5.270 milyon TL olan Mobil Medya Yatırımının 2021 yılında 13.773 milyon TL’ye yükseldiğini belirtelim. Aynı şekilde toplam gösterilen web sayfası trafiğinin yüzde 70’i mobil telefonlar üzerinden gerçekleşti.

Özellikle pandemi etkisiyle birlikte Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 69 milyona ulaştı. Reklamverenlerin de sosyal medya üzerindeki reklamlarını artırmaları neticesinde mobil, dijital yatırımlar içerisinde yüzde 60,49’luk (11.413 milyon TL) pay alarak sosyal medya kanalları mobil medya yatırımlarında ilk sırada yer aldı. 

Basında yüzde 6,43 büyüme gerçekleşti

Basın yatırımları, Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,6’lık pay aldı ve 445 milyon TL olarak gerçekleşti. Söz konusu yatırımların, geçen yıla göre yüzde 6,43 artış gösterdiğini belirtelim. Pandemi öncesi raporlanan 2019 yılı medya yatırımları 503 Milyon TL olarak öne çıkmıştı. Bu veri ile karşılaştırıldığında enflasyon etkisi hariç küçülme gözlemlendiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca Pandemiyle birlikte tüketicinin haber takibinin dijital mecraya yönelmesi kalıcı bir eğilim haline geldi. Tiraj ve erişimin artmaması, reklamverenin yazılı basına ve özellikle gazeteye ilgisinin azalmasına sebep oldu. Reklam sütun*cm kullanımları düşerken, enflasyon etkisiyle işgücü dışında en önemli maliyetler olan kağıt ve mürekkepte küresel artışlar, gazete ve dergiler üzerinde önemli baskı unsurları haline geldi.

Toplantıda Dergilerin gazetelerden farklı olarak daha belirli bir hedef kitle ile hareket etmesi, dergilik gibi uygulamalardan çarpıcı indirme sayılarına ulaşması ve gelir modelinde etkinliklere yer vermesi ile ayrıştığı vurgulandı. 

Açıkhava pandemi etkisini atlattı

Açıkhava reklam yatırımları 946 milyon TL olarak gerçekleşirken, Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 5,6’lık pay aldı. Bu arada yatırımların geçen yıla kıyasla yüzde 34,58 artış gösterdi.

Toplantıda pazarlama sektörünün talebinin yükseldiği, açıkhava ünitelerinin çeşitlendiği, açıkhava kullanımının yaratıcı çalışmalara ve medya planlamasına çok daha uygun bir ortam sağladığı konuşuldu. Açıkhava envanterine yeni katılan reklam alanlarının da bu büyümeyi etkilediği vurgulandı. Açıkhava sektöründe, 2022 yılında yeni ihaleler ve yeni yatırımlar, dolayısıyla yeni reklam alanları görülmesi bekleniyor.

Radyoya yatırımlarında 2022 hedefi: 1 milyar TL

Radyo medya yatırımları Covid-19 nedeniyle mayıs ve aralık aylarında yaşanan tam kapanmaya rağmen geçen yıla göre yüzde 41,36 artış gösterdi. Söz konusu yatırımlar, toplam medya yatırımlarından yüzde 2,5 pay ile 417 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artış ve 2022 yılının ilk üç ayına ait veriler radyoların 2022 yılı sonu hedeflerini 1 milyar TL'ye yükseltmesini sağladı. 

Sinemanın 2022 yılında pandemi öncesi değerlerine ulaşması bekleniyor 

Sinema salonlarının pandemi sebebi ile 2021 yılının temmuz ayında açılabilmeleri sebebiyle sinema yatırımları 31 milyon TL olarak gerçekleşti. Sinema, 2022 yılının ilk çeyreğinde 38 yerli ve 50 yabancı filmin vizyona girmesiyle, toplam 16 milyon, mart ayında ise 7 milyon seyirciye ulaşarak tüm zamanların en yüksek mart ayı performansını gerçekleştirdi. 2022 yılında sinema sektörünün tekrar pandemi öncesi değerlerine ulaşması bekleniyor. 

Toplantıda rapor kapsamında pazarlama dünyasını etkileyecek değişen tüketici davranışları da değerlendirildi. Raporda paylaşılan verilere göre; tüketiciler internette günde 6 saat 54 dakika, müzik servislerinde 3 saat 24 dakika, sosyal medyada 2 saat 25 dakika, televizyonda ise 1 saat 31 dakika geçiriyor.  

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.