Şirket birleşmelerinde ve satın alımlarında iki şirketin cirosu da 250 milyon TL'yi aşıyorsa Rekabet Kurulu izni gerekecek

Yeni hükme göre, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL'yi aşması halinde Rekabet Kurulu'na izin için başvurulması gerekecek.
Şirket birleşmelerinde ve satın alımlarında iki şirketin cirosu da 250 milyon TL'yi aşıyorsa Rekabet Kurulu izni gerekecek

Rekabet Kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğde değişiklikler yapan tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle getirilen yeni hükme göre, işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL'yi aşması halinde Rekabet Kurulu'na izin için başvurulması gerekecek. Eskiden bu sınır 30 milyon TL idi. 

Yayımlanan tebliğin öne çıkanları ise şu şekilde:

Buna göre işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi, aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunlu olacak.

Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmayacak.

Yapılan düzenlemeye göre ayrıca, birleşme ve devralmaların bildirimi hem elden hem de posta ile, ayrıca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.