TÜBİSAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünde en iyi olduğu alanlardan biri sosyal ağların kullanımı

TÜBİSAD, gerçekleştirdiği online basın toplantısında "Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi" raporunu açıkladı.
TÜBİSAD'ın verilerine göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünde en iyi olduğu alanlardan biri sosyal ağların kullanımı

TÜBİSAD, gerçekleştirdiği online basın toplantısında "Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi" raporunu açıkladı. Raporun, Türkiye'nin yıldan yıla katettiği mesafeyi görebilmek ve dijital dönüşümdeki hızını ölçebilmek için oluşturulan bir endeks çalışması olduğunu belirtelim.

Dijital dönüşüm endeksi notu 2,94'ten 3,06'ya yükseldi

Rapora göre 2019 yılında 2,94 olan dijital dönüşüm endeksi notu, 2020'de 3,06'ya yükseldi. Bu da dijital dönüşümde ülke olarak bir ilerlemenin içinde olduğumuzu gösteriyor. Endeksi oluşturan dört bileşenin dördünde de ilerleme kaydediyoruz. Yatay olarak bakıldığında da ülke olarak dijital dönüşüm konusunda doğru yolda ilerliyoruz. Ancak hızımız globale kıyasla yetersiz de sayılabilir ve hızımızın artırılması bu noktada yararlı olacaktır.

En kötü olduğumuz alanlar ekonomi ve dönüşüm bileşenleri

"Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi" raporu hazırlanırken, ülkemizdeki yetkili mercilerin yanı sıra 139 ülke verileri de göz önünde bulunduruldu. Dijital Dönüşüm Endeksi için gerekli olan bileşenlerin dört farklı ana başlıkta toplandığını söylemiştik. Bu ana başlıklar Ekosistem Bileşeni, Yeterlilik Bileşeni, Kullanım Bileşeni ve Dönüşüm Bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye olarak en iyi olduğumuz alan yeterlilik bileşeniyken, en kötü olduğumuz alan ekonomi ve toplumu bir araya getiren dönüşüm bileşeni.

Anlaşmazlıkların çözümünde yasal sistemlerin yetkinliği, ülke olarak en kötü olduğumuz alan. Bu alan oluşturulurken diğer ülkelerin verilerinden değil, yöneticilerle yapılan görüşmelerden yararlanıldığını belirtelim. Sözleşmeleri uygulama maliyeti ise en iyi olduğumuz alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu kavram, bir anlaşmazlık olduğundan bunun çözümü için katlanılan maliyet anlamına geliyor.

Şirket kurmak için gereken gün sayısında Türkiye ön sıralarda

Yenilik ve yatırım ortamında baktığımızda en iyi olduğumuz alanın şirket kurmak için gereken gün sayısı olduğunu görüyoruz. Ar-Ge harcamalarında ise ne yazık ki listenin en sonunda kalıyoruz. Uluslararası internet bant genişliği, telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık yatırımın gelir içinde payında diğer ülkelerin gerisinde kalsak da mobil ağ kapsamında diğer ülkelere göre daha iyi bir konumda yer alıyoruz.

Cep telefonu aboneliğinde kötü, sosyal medya kullanımında iyiyiz

Bireysel kullanımda en kötü olduğumuz alan cep telefonu aboneliği, ancak buna rağmen her 100 kişinin 97'sinde cep telefonu bulunuyor. Diğer ülkelerde ise kişi başına 1,5 cep telefonu gibi bir oran bulunduğu için ülke olarak kıyaslanan ülkelerin gerisinde kalıyoruz. Yine bireysel kullanımda en iyi olduğumuz alan ise Twitter, Facebook, LinkedIn kullanımı gibi sosyal ağlara üyelikler. Özellikle iş dünyasının sosyal ağ kullanımı, bireysel kullanımdan daha yüksek. Halbuki geçtiğimiz yıl bireysel kullanım daha iyi olarak açıklanmıştı.

Bir diğer kötü olduğumuz alan, ne yazık ki patent başvuruları. Patent başvurularından yüzde 19'luk bir dilime sahibiz.

Dijitalleşen ekonomide en kötü olduğumuz alanlar, BİT alanındaki patent başvuruları, BİT alanındaki hizmet ihracatı ve sondan üçüncü olduğumuz e-katılım endeksi. Dijitalleşen toplumda endeks değeri 3,58 olarak karşımıza çıkıyor. E-devlet hizmetlerinin kullanımı da bir hayli yüksek. Toplum olarak baktığımızda ise eğitimde BİT kullanımı düşük, e-katılım endeksi ise yüksek.

TÜBİSAD'a göre dijital dönüşümün artırılması için gerekenler aşağıdaki gibi sıralanıyor;

  • Gerekliliğin en üst düzeyde sahiplenilmesi
  • Dijitalleşme politikalarının sadece kamu değil tüm ülke için tasarlanması
  • Düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumlu olması
  • Düzenlemelerin sektörel farklılıklar dikkate alınarak oluşturulması
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde bir bütünlük içerisinde hareket etmesi
  • İnternete erişim konusunda mümkün olduğunca özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmesi
Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.