Bakanlık Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni uygulamaya alıyor

Bu düzenlemeyle ÖdeAl benzeri uygulamalar yazar kasa yerine geçebilirken, elektronik belgelerle ilgili mükelleflere hizmet vermek konusunda GİB'den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak.
Bakanlık Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni uygulamaya alıyor

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan GİB'in Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi" olarak tanımlanan sistem de devreye alınıyor. Bu düzenlemeyle ÖdeAl gibi uygulamaların yazar kasa yerine geçebileceğini belirtelim. 

Bu sistem kapsamında, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflere sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Belirlenen usul ve esaslara göre, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileriyle birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak bakanlıkça izin verilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

Bundan sonra e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi elektronik belgelerin düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB'den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak.

Bu kapsamda sistem yoluyla elektronik belge düzenlenebilmesi için ödeme kabul eden araçların, belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri verebilecek nitelikte olması gerekiyor. 

Ödeme işlemlerinin ise özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin, mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin e-posta, sms, bankacılık uygulamaları üzerinden elektronik ortamda veya kağıt olarak muhatabına iletilmesi zorunlu hale geliyor.

Bu arada finans kuruluşlarının iş birliği yapacağı özel entegratör ve ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin de banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİB'e yazılı olarak başvurması gerektiğini belirtelim.

 Değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları ve cihaz üreticileri, kendilerine verilen izin yazısında belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere ödeme-tahsilat ve elektronik belgelerin düzenlemesi konusunda mükelleflere hizmet verebilecek.

Bakanlık veya Başkanlık ise sistem kapsamında sunulacak hizmetler nedeniyle mükelleflerden ya da özel entegratörlerin finans kuruluşları ile ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden talep edebileceği komisyon, ücret gibi bedellerin azami tutarını belirleme ve bu konuda finans kuruluşlarından, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden ve özel entegratörlerden yazılı taahhütname almaya yetkili olacak.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemi'nden birçok işletme yararlanabiliyor. Bu kapsamda sistemden, ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükelleflerin ve  vergiden muaf esnafın yararlanabileceğini belirtelim. 

Sisteme dahil olan mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt belge olarak iletmek zorunda olduğunu söylemekte fayda var. 

Vergiden muaf esnaf ise belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığı için format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyebilecek.

Bunun yan sıra sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmayacağını da ekleyelim. 

Söz konusu sistemi mükelleflere sunan finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ve bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, faaliyet sırasında elde ettikleri ticari sır niteliğindeki verilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu tutulacak.

Gizli kalması gereken bilgileri paylaşan ya da uygulamaya yönelik usul ve esaslara uymadığı tespit edilen finans kuruluşları, ödeme kaydedici cihaz üreticileri ve özel entegratörlerin faaliyet izinleri iptal edilebilecek.

Son olarak sisteme dahil olan mükelleflerin, mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında, kağıt olarak fiziksel ortamda belge düzenleyemeyeceğini belirtelim. Sistem 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.