2016'da online alışveriş yapan kişi oranının en çok arttığı iki ülke Türkiye ve Hindistan

2016'da online alışveriş yapan kişi oranının en çok arttığı iki ülke Türkiye ve Hindistan

İsviçre merkezli global finansal servisler şirketi Credit Suisse, gelişmekte olan ekonomilerde tüketim alışkanlıklarını incelediği Emerging Consumer Survey 2017 sonuçlarını açıkladı. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde Hindistan, Endonezya ve Çin ile birlikte Rusya, Türkiye ve Meksika'yı ele alan raporda, Türkiye e-ticaret sektörüyle ilgili önemli notlar var. Zira Türkiye e-ticaret sektörünün diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla nasıl performans gösterdiği, bazen ülkenin e-ticaret sektörünün büyüklüğünden daha önemli bir soru olabiliyor.

Rapora göre, Türkiye'de e-ticaret sektöründeki artışta ülkede internet penetrasyonunun artması akıllı telefonla internete erişen tüketicilerin yüzde 80 gibi bir orana ulaşması önemli etkenler. Türkiye yüzde 60'a yaklaşan internet penetrasyonuyla, gelişmekte olan ülkeler arasında Rusya ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada.

E-ticaret özelinde Türkiye, akıllı telefonlarını gerek alışveriş (%20) gerek ürün arama için kullanan tüketicilerin oranı (%50) açısından ortalamaya yakın bir performans gösteriyor.

En ilgi çekici notsa, online alışveriş yapan tüketicilerin oranındaki artış açısından en güçlü momentumun Hindistan ve Türkiye'de görülmesi. 2015 ile 2016 yılları arasında hem Türkiye hem Hindistan'da online alışverişçilerin oranı iki katına çıkmış.

Türkiye ve Hindistan e-ticaret müşteri güveninin en yüksek olduğu iki ülke olarak da öne çıkıyor. Online harcamaların artmaya devam edeceği beklentisinin en yüksek olduğu iki ülke Türkiye ve Hindistan.

Online harcamaların artmasına bugüne kadar engel olan en önemli faktörlerden güvenlik ise gittikçe geri plana itiliyor. Türkiye dahil birçok pazarda tüketiciler harcama kararlarında maliyet, ürün çeşitliliği gibi kriterlere bakıyor. Bu, halihazırda bilinen e-ticaret markalarının müşterileriyle güven ilişkisi kurmayı başardığı şeklinde de okunabilir.

Kişi başına online harcamaları da kıyaslayan raporda Türkiye görece düşük bir orana sahip. Çin için bu sayı 659 dolarken, Rusya için 146 dolar ve Türkiye için 87 dolar. Kıyas için Birleşik Krallık'ta kişi başı e-ticaret harcama ortalaması bin 500 dolar.

Türkiye'nin büyüme hızı ve harcamaları bir arada değerlendirildiğinde 2025 yılında e-ticaret pazarının 63 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Çin bu sürede 2 trilyon dolara yaklaşırken, Hindistan 219 milyar dolara, Rusya da 145 milyar dolara ulaşacak.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.