Attığınız tweet'ler gelir seviyenizle ilgili ne söylüyor?

Attığınız tweet'ler gelir seviyenizle ilgili ne söylüyor?

Kendimizi ifade ediş biçimimizin yaş, cinsiyet ya da gelir seviyelerine göre ayrılması yeni bir haber değil. Ancak University of Pennsylvania araştırmacılarının Twitter'da, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı araştırmayla kullanıcıların gelir seviyelerini tahmin etmeleri bu alandaki çalışmaları bir adım ileri götürebilecek türden. Sonuçları yakın zamanda Plos One'da yayınlanan araştırma, yüksek eğitim ve entelektüel düzeyinin yüksek gelirle doğru orantılı olduğu gibi genel kanıları çürüten ilginç sonuçlar sunuyor.

Araştırma için 5 bin 191 Twitter kullanıcısını, kendi içinde farklı gelir gruplarına ayırdıkları 9 meslek grubu kodlarıyla inceleyen araştırmacılar, bu kullanıcılara ait 10 milyon tweet'i inceliyorlar. İstatiksel doğal dil işleme algoritması ile her bir sınıf kodunun tweet'lerinde kullandığı kelimeleri çeken araştırmada algoritmanın işi her bir grubun gelir seviyesini en iyi tahmin eden kelimeleri bulmak.

twitter gelir

Gelir seviyelerine göre kullanıcıların belirli ifade kalıplarına göre ayrıldığını tespit eden araştırmanın en ilginç sonuçlarından ilki, yüksek gelir grubuna mensup kullanıcıların korku ve öfke'yi daha sık ifade ederken düşük gelirlilerin kendi duygu ve düşüncelerini daha sık  ifade etmeleri. Bununla birlikte, daha yüksek gelir grubundan kişilerin, olumlu ya da olumsuz paylaşımlarındaki öznel içerik sayısı daha az. Konulara göre bakıldığında ise, bu kullanıcılarda sık görülen bir kalıp, politika, STK'lar, teknoloji ve kurumsal içerikleri daha sık paylaşmaları.

twitter gelir.2jpg

Buna karşın araştırma, düşük gelir gruplarının daha "gayriresmi" bir dil kullandığının belirgin bir ayrım olduğunu not ediyor. Anahtar kelimeyi küfür olarak belirten araştırma, deyim yerindeyse bu grubun sövmek konusunda daha "rahat" davrandığını ortaya koyuyor. Zira, düşük gelir grupları sosyal medyayı daha çok kişisel iletişim için kullanıyorlar. Yukarıdaki sonuçların gösterdiği gibi yüksek gelirliler için sosyal medya kullanımı da profesyonel amaçlara hizmet ediyor.

Tweet'lerinde herhangi bir dine bağlı olmayan ve daha az kaygılı görünen kullanıcıların daha çok kazanıyor olma olasılığı daha yüksek. Bu kullanıcıların daha fazla takipçiye sahip ve daha fazla retweet ediliyor olması olasılığı da daha yüksek. Bu daha önce Twitter'da elit görüşlerine yoğunlaşılması eğilimini ortaya koyan demokrasi araştırmasıyla da paralel bir bulgu.

Araştırmanın tamamını görmek için bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.