Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan İnternet Yasası'ndaki son değişiklikler neler getiriyor?

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan İnternet Yasası'ndaki son değişiklikler neler getiriyor?

Türkiye'nin bir süredir öncelikli gündem maddelerinden biri olan "Torba Yasa" bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Yasa, son dönemin tartışmalı konularından İnternet Yasası ile ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili iki yeni düzenleme içeren Torba Yasa'nın ilgili maddeleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) yetkilerinin arttırılmasını ön görüyor. Torba Yasa'nın 126'ıncı ve 127'inci Maddeleri'yle yapılan düzenlemeler şu şekilde:

MADDE 126: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına” ibaresi “iki bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilir ve hâkim tarafından karar verilmesi hâlinde ilgili mercilere verilir.

MADDE 127- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yirmi dört saat” ibaresi “dört saat” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(16) Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, erişimin engellenmesi Başkanın talimatı üzerine Başkanlık tarafından yapılır. Erişim sağlayıcıları Başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç dört saat içinde yerine getirir. Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.”

Yasadaki güncelleme ile TİB'e internet trafik bilgilerini toplama yetkisi verilmiş oldu. Hatırlayacağınız gibi, güncellemeden önce TİB'in, trafik bilgilerini ancak bir suç internet yasasısoruşturması veya kovuşturması kapsamında, mahkeme kararıyla, yer veya erişim sağlayıcılardan talep edilebiliyordu.

Düzenleme aynı zamanda, TİB Başkanı'na "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi" gibi nedenlerle 4 saat içinde internet sitelerine erişim engelleme yetkisi veriyor. Engelleme kararlarının daha hızlı hayata geçmesini amaçlayan düzenleme, ilgili kararın 24 saat içinde mahkemeye sunulması ve hakimin 48 saat içinde kararını açıklamasını ön görüyor.

Hatırlayacağınız gibi İnternet Yasası geçtiğimiz Şubat ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, iki farklı değişiklik talebiyle, onaylanmıştı. Gül'ün tartışmalı bulduğu iki maddeye ilişkin yapılan düzenlemeler böylelikle yeniden düzenlenmiş oldu.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.