Erkekler Microsoft’u Apple’dan daha çok seviyor

Erkekler Microsoft’u Apple’dan daha çok seviyor

Her geçen gün kadınların ekonomik gücünün artmasıyla beraber erkeklerin tüketim alışkanlıkları da değişmeye başlıyor. Annalect’in bu konuda yaptığı bir araştırma erkeklerin satın alma kararlarınının ne şekilde değiştiğini ortaya koymayı hedeflemiş.

Araştırmada erkeklerin satın alma kararı vermek konusunda ne kadar etkin oldukları, hangi konulardaki satın alma kararlarına daha fazla dahil oldukları ve hangi markaları daha çok tercih ettikleri araştırılmış.

Erkeklerin teknolojik cihazların satın alma kararında daha büyük bir rol oynadıklarının ortaya çıkmış olması sürpriz değil. Fakat erkeklere daha çok hitap edebilen markalara bakıldığında bazı teknoloji firmalarının diğerlerine göre daha başarılı olduğunu görülüyor.

Yapılan araştırmada erkekler doğdukları döneme göre üç grupta incelenmiş:1946 ile 1964 yılları arasında doğan Boomer’lar, 1960’lar ile 1980’lerin başlarına kadar olan dönemde doğan X kuşağı ve 1980’lerin başları ile 2000’lerin başlarında doğan milenium kuşağı.

Erkekler Microsoft’u Apple’dan daha çok seviyor

Araştırmaya göre milenyum kuşağı erkeklerinin kendilerine en yakın buldukları marka Microsoft. Boomer’lar için de durum farklı değil, üstelik bu kuşağın mensuplarının yüzde 80’i Microsoft’u kendilerine en yakın markalar arasında sayıyor. X kuşağında ise Microsoft, Nike’ın arkasından ikinci sırada yer alıyor.

Apple’a baktığımızda ise bu markanın her kuşak için Microsoft’un gerisinde yer aldığını görüyoruz. Milenyum kuşağında yüzde 52 ve X kuşağı için yüzde 56 ile üçüncü sırada. Boomer’da ise yüzde 60’lık orana sahip olmasına rağmen ancak 5. sırada yer alabilmiş durumda.

Ayrıca Boomer’ların listesinde 7. sırada bir teknoloji şirketi daha var. Boomer’ların yüzde 51’inin kendine yakın hissettiği IBM, diğer kuşaklar için ilk 10’a girmeyi başaramamış durumda.

Satın alma kararını çoğunlukla erkeklerin verdiği teknoloji grubunda erkeklerin daha çok sevdiği bir marka haline gelmek önemli bir konu. Her ne kadar Apple son yılların fenomen markası olsa da, bunda kadınlarının tercihinin de büyük rol oynadığı bu araştırmayla beraber öne çıkmış oluyor. Görünüşe göre yarışta geri kalmaya başlayan Microsoft’u erkekler kurtaracak...

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.