TÜİK: Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı raporu

TÜİK: Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı raporu

Türkiye İstatistik Kurumu dün ülkemizdeki internet kullanımına dair güzel bir araştırma açıkladı. Bu kez araştırmanın konusu bireysel kullanıcılar değil, girişimler.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı başlıklı araştırma, tüm girişim kategorilerindeki bilişim teknolojilerinin kullanımını ortaya koyuyor. TÜİK'in Sanayi Ürün, Bilim ve Teknoloji İstatistikleri Grubu'nun açıkladığı 2012 yılı Ocak ayı verilerine göre girişimlerin internet erişim oranları henüz çok parlak değil.

  • Girişimlerde bilgisayar kullanım oranı 2011 yılında yüzde 94 iken 2012 yılında yüzde 93,5’e düşmüş.
  • 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 92,5 (Geçen yıl bu oran yüzde 92.4)
  • 10-49 çalışanı olan girişimlerin internet erişimine sahip olma oranı yüzde 91,2
  • 50-249 çalışanı olan girişimlerde internet erişimi yüzde 98,1
  • 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde internet erişimi yüzde 99,6, yüzde 0.04'lük bir fire var.

Geniş bant erişim oranı yükseldi

Yine aynı dönemde girişimlerin yüzde 92,1’i internet erişiminde genişbant bağlantı kullanmış. Geçen yıl bu oran yüzde 91,5'miş. DSL bağlantı çeşitleri (ADSL, VDSL vb.) halen yüzde 87,9 ile girişimler tarafından en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi.

Burada bir parantez açıp, fiber internet teknolojisinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da masaya yatırıldığını hatırlatalım. FTTH Forum 2012 kapsamında kısa süre aktif olan Google’ın Kansas City projesinin yöneticisi Aaron Deacon da İstanbul'daydı.

Girişimlerin yüzde 11,1’i ise telefon hattı ile çevirmeli bağlantı veya ISDN ile internete bağlanmış.

Girişimlerin yaklaşık yüzde 40'ının web sitesi yok

TÜİK verilerine göre girişimlerin yüzde 62,8’inin web sayfası var. 250 ve üzeri çalışanı girişimler yüzde 88,7 oranıyla bu alada en aktif girişimler, 50-249 çalışanı olan girişimlerde bu oran yüzde 76, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise oran yüzde 59,4.

Yine hatırlatalım, yeni TTK uyarınca şirket sahiplerine 'web sitesi sahibi olması zorunluluğu' konuşulmuş ama yasalaşmamıştı.

TÜİK, 2011 yılında girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranını yüzde 81,5 olarak gösteriyor. İnternet erişimine sahip girişimlerde bu oran yüzde 88,2'ye çıkıyor.

İnternetten ürün ve hizmet sipariş oranı çok düşük

Diğer yandan 2011 yılında girişimlerin yüzde 12,8’i internet üzerinden ürün/hizmet siparişi vermiş. Bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,7'e, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 12'ye düşüyor.

İnternet üzerinden ürün/hizmet siparişi alan girişimlerin oranları ise 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 18,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,7 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde 10,5.

En yüksek ürün/hizmet sipariş oranı “Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı” kategorisinde. Sipariş verme oranı yüzde 44,9 ve alma oranı ise 26,7.

Genel olarak baktığımızda bu araştırmadan çıkaracağımız sonuç sanırım gayet net; henüz genel kapsamda girişimlerimizin internet üzerinden iş takibi ve alım-satım yapma oranı bize (internet ve teknoloji sektörüne) heyecan verecek seviyede değil.

Görsel Kaynak: sxc.hu

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.