Türkiye ve Global Pazarlar için Online Video Gerçekleri, Trendler ve Gelecek Öngörüleri [Summit'12]