IAB AdEx 2011 Raporu: Türkiye online reklam pazarı yüzde 22 büyüdü

IAB AdEx 2011 Raporu: Türkiye online reklam pazarı yüzde 22 büyüdü

IAB Avrupa’nın hazırladığı AdEx raporunu geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da elimize geçer geçmez paylaşmak istiyoruz. AdEx 2011 raporuna göre online reklam harcamaları 2010 yılına göre yüzde 14.5 büyüme kaydetmiş durumda. Bu büyümeyle beraber Avrupa'daki online reklam sektörünün hacmi 18.3 milyar eurodan 20.9 milyar euroya yükselmiş oldu.

Türkiye'deki online reklam sektöründeki duruma baktığımızdaysa 2010 yılına oranla yüzde 22.4'lük bir büyüme görüyoruz. Sektör toplamda 360 milyon euro'luk bir hacme ulaşmış durumda.

Avrupa online reklam sektörünün başında bilindiği üzere İngiltere, Norveç, İsveç, İspanya, Rusya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler geliyor. Sıralamada İngiltere 5.5 milyar euro ile ilk sırada yer alırken, Almanya 3.9 milyar euro ve Fransa 2.2 milyar euro ile onu izliyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu grup olan diğer Avrupa ülkelerindeki online reklam hacimlerine baktığımızda 439 milyon euro ile Polonya, 422 milyon euro ile İsviçre ve 365 milyon euro ile Belçika'yı ilk üçte görüyoruz. Türkiye ise diğer Avrupa ülkeleri arasında 360 milyon euro ile dördüncü sırada yer alıyor.

Araştırmada dikkat çeken detaylardan biri Orta ve Doğu Avrupa online reklamcılık sektörünün Batı Avrupa'dan daha hızlı büyümesi. Türkiye'yi de kapsayan Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan ülkeler büyüme oranı olarak ilk yedi sırayı kapsıyor. Bu büyüme oranlarına göre Rusya yüzde 55.5, Hırvatistan yüzde 40, Sırbistan yüzde 35.6 ile ilk üç sırayı alıyor. Geçen seneye göre büyüme oranları listesinde Türkiye ise yüzde 22.4 oranla son sırada.

Batı Avrupa ülkesi olarak geçen yıla göre en fazla büyümeyi Yunanistan'ın kaydettiğini görüyoruz. Yunanistan'daki online reklam sektörü 2010 yılına oranla 2011'de yüzde 19.7 büyümüş.

Raporda paylaşılan önemli verilerden bir diğeriyse format bazında online reklam hacimleri. Avrupa ülkelerindeki formatlara göre online reklamcılığı incelemeye 2010-2011 yıllarını kıyaslayarak başlamak istiyoruz. 2010-2011 arası dönemde display, arama motoru, özel çalışma formatlarında çok büyük bir değişim olmadığını görüyoruz. 2010 yılında yüzde 33.4 paya sahip olan display reklam 2011 yılında yüzde 0.2 artış kaydetmiş durumda. Arama motoru reklamcılığında büyüme söz konusu. 2010 yılında online reklamcılık pastasında yüzde 45.1 pay alan arama moturu reklamları 2011 yılında yüzde 46.5 orana sahip olmuş. Söz konusu dönemlerde özel çalışmaların oranında yüzde 1.6'lık düşüş söz konusu.

Arama motoru reklamları aslan payını alıyor 

Bölgelere göre baktığımızda Batı Avrupa bölgesinde arama motoru formatı ön plana çıkıyor. Batı Avrupa bölgesinde arama motoru reklamcılığı yüzde 46.3 pay alıyor. Bölge ülkelerinde display reklamcılık yüzde 32'lik pay alırken, özel çalışmalar formatındaki reklamlar yüzde 20.9'lık orana sahip.

Orta ve Doğu Avrupa'daysa yüzde 47.4 oranla arama motoru reklamcılığı en fazla paya sahip format. Ancak Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede display reklamcılık Batı Avrupa'ya göre daha fazla bir orana sahip. Display reklamcılık Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden yüzde 45.1'lik pay alıyor. Display reklamcılığın yüksek olması özel çalışmaların payından çalıyor. Özel çalışmaların oranı yüzde 6.9. Kısacası Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde özel çalışmayla gerçekleştirilen reklamcılığın oranı oldukça düşük.

Display reklamcılığın toplam yarattığı hacim 7.03 milyar euro. Bu formatta en fazla hacim yaratan ülke 1.3 milyar euroyla Almanya. İkinci sırada 1.2 milyar euroyla İngiltere, 636 milyon euroyla Fransa üçüncü sırada. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 12. sırada yer alıyor. Türkiye'de display reklamcılıkla yaratılan hacmin 170 milyon euro olduğunu da sözlerimize eklemek istiyoruz.

Özel çalışma formatındaki reklamlarla yaratılan hacim toplamda 4 milyon euro civarında. İlk üç sırada İngiltere, Fransa ve Almanya bulunuyor. Türkiye sıralamada 15. sırada yer alıyor. Ülkedeki özel çalışma formatındaki reklamlara 29 milyon euroluk bir bütçenin ayrıldığını görüyoruz. Türkiye'nin özel çalışma formatındaki reklamlardaki büyümesi kayda değer. Raporda Türkiye'deki özel çalışma formatındaki reklamların 2011 yılında yüzde 12 büyüdüğü belirtiliyor. Böylece Türkiye bu formatta Avrupa'nın en fazla büyüyen 7. ülkesi konumuna yerleşiyor.

Gelelim arama motoru reklamlarına. Online reklam sektöründen aslan payını alan arama motoru reklamları, 9.72 milyar euroluk hacim yaratıyor. Arama motoru reklamları fortamatındaki ülkelere göre sıralamada ilk sıralar yine İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından kapılmış durumda. Türkiye ise 152 milyon euroluk hacimle birlikte 11. sırada yer alıyor. 2010 yılında göre büyüme oranına baktığımızsaysa Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 9. sırada.

Raporda mobil display reklamcılığa da yer veriliyor. Raporda Türkiye'deki mobil display reklamcılığın online reklamcılıktan aldığı pay yüzde 1.8 olarak belirtiyor. Kıyaslama açısından İnglitere'de bu oran yüzde 5.3, Fransa'daysa yüzde 5.2.

Mobil display reklamlara harcanan paraya baktığımızdaysa doğal olarak İngiltere ve Fransa listenin başında geliyor. İngiltere'de 69 milyon euro, Fransadaysa 33 milyon euro mobil display reklamcılığa harcanmış. Türkiye'deyse bu rakam 3 milyon euro.

Son olarak online video reklamları kategorisine değinmek istiyoruz. Türkiye'de online video reklamlarına 2011 yılında 11.1 milyon euro harcanmış.Bu kategoride Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada. Birinci sıradaysa 125 milyon euroyla İngiltere bulunuyor. Display reklamcılıkta yer alan online video'nun payıysa yüzde 6.5. Bu oran Türkiye'yi Avrupa pazarında 7. yapıyor. Birinci sıradaysa yüzde 9.8 oranla İsveç bulunuyor.

Rakamlarla IAB Avrupa AdEx 2011 Raporu

  • Türkiye dijital reklam pazarı büyüklüğü 2011 yılında 360 milyon euroya ulaştı.
  •  Avrupa'daki online reklam sektörünün hacmi 18.3 milyar eurodan 20.9 milyar euroya yükseldi.
  • 2011 yılında Türkiye dijital reklam pazarı yüzde 22.4‘lık büyüme sağladı.
  • Batı Avrupa bölgesinde arama motoru reklamcılığı yüzde 46.3 pay aldı.
  • Türkiye'de 2011 yılında 170 milyon euro display reklamcılığa harcandı.
  • Orta ve Doğu Avrupa'da yüzde 47.4 oranla arama motoru reklamcılığı en fazla paya sahip format oldu.
  • Türkiye'deki özel çalışma formatındaki reklamlara 2011 yılında 29 milyon euro ayırıldı.
  • Mobil reklam gösteriminde Türkiye, 2011 yılında 3 milyon euro harcadı. Böylece Avrupa genelinde en fazla para harcayan 6. ülke oldu.
  • Online Video reklamcılığına Türkiye'de 11.1 milyon euro harcandı.

Türkiye'deki sektör 2010'a göre yüzde 8 daha az büyüdü

2011 yılının genel olarak Türkiye djital reklam sektörü için çok iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 22.4 oranında büyüme Türkiye'de online reklamcılık sektörünü cesaretlendirecek cinsten. Ancak 2010 yılına oranla büyüme biraz da olsa yavaşlamış durumda. 2010 yılında yaklaşık yüzde 30 büyüyen Türkiye'deki online reklamcılık sektörü, 2011 yılında yüzde 22.4'e oranında büyümüş. Yaklaşık yüzde 8 daha az büyüme oranı söz konusu. 2012 yılında büyüme Türkiye'deki online reklamcılık sektörünün ne kadar büyüyeceğini merakla bekliyoruz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.