QNBpay, ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere izin aldı

Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş., ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından izin aldı.
QNBpay, ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere izin aldı

Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş., ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından izin aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler kullanıldı:

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna bakıldığında 12. maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (g) bentlerine göre QNBpay, ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirebilecek. Ayrıca ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini yapabilecek. 

QNBpay, ödeme aracı kabul yetkisi sınırlı olacak şekilde, ödeme aracının ihraç veya kabulünü yapabilecek.

Şirket aynı yetki ile ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini de gerçekleştirebilecek. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.