Andreessen Horowitz'in The Techno-Optimist Manifesto'sundan öne çıkanlar

Tekno optimist tanımıyla öne çıkan Manifesto, teknolojinin zararlı olduğunu söyleyenlere karşın, teknolojinin, medeniyetin ve ilerlemenin temel taşı olduğunu vurguluyor. 
Andreessen Horowitz'in The Techno-Optimist Manifesto'sundan öne çıkanlar

Andreessen Horowitz, dün Marc Andreessen tarafından kaleme alınan The Techno-Optimist Manifesto başlıklı bir manifesto paylaştı. Tekno optimist tanımıyla öne çıkan Manifesto, teknolojinin zararlı olduğunu söyleyenlere karşın, teknolojinin, medeniyetin ve ilerlemenin temel taşı olduğunu vurguluyor. 

Manifestoda yer alan ifadeler, teknolojinin yaşam standardını geliştirdiği, büyümenin itici gücü olduğunu belirtiyor. Bununla beraber teknolojinin gelecekte de büyümenin tek sürdürülebilir yolu olacağı ifade ediliyor. 

Manifesto Yalanlar, GerçekTeknoloji, Piyasalar, Tekno-Sermaye Makinesi, Zeka, Enerji, BollukÜtopya değil ama ona yeteri kadar yakın, Teknolojik Süpermen olabilme, Teknolojik değerler, Hayatın anlamıDüşman, Gelecek ve Tekno-Optimizmin Koruyucu Azizleri bölümlerinden oluşuyor. 

Yalanlar ve Gerçek

Yalanlar başlığı altında teknolojinin zarar verici olduğuna yönelik ifadelere yer veriliyor. Bu bağlamda teknolojinin insanları işsiz bırakması ve topluma zarar vermesi de yalanlar başlığı altında değerlendiriliyor. 

Gerçek başlığı altında ise teknoloji, insan hırsının, başarılarının bir zaferi olarak nitelendirilirken, ilerlemenin öncüsü olarak tanımlanıyor. 

Teknoloji

Tekno optimistler, büyümenin sosyal ilerleme için gerekli olduğuna inanıyor. Bu bölümde teknolojinin sürekli büyümenin tek kaynağı olduğu belirtilirken, üretkenliği artırdığı ve maddi problemleri çözdüğü ifade ediliyor. 

Piyasalar

Piyasalar bölümünde ise serbest piyasaların, teknolojik bir ekonomiyi organize etmenin en etkili yolu olduğu savunuluyor. Piyasalara dair inanılan değerler, araştırmalar ve teoriler paylaşılıyor. Bu bağlamda manifestoda şu ifadeler yer alıyor: 

Ekonomist William Nordhaus, teknoloji yaratıcılarının, o teknolojinin yarattığı ekonomik değerin sadece yüzde 2'sini yakalayabildiğini göstermiştir. Diğer yüzde 98'lik kısım ise ekonomistlerin sosyal fazlalık olarak adlandırdığı şekilde topluma akmaktadır. Bir piyasa sistemindeki teknolojik yenilik, 50:1 oranıyla doğası gereği hayırseverliktir. Yeni bir teknolojiden kim daha fazla değer elde eder, onu üreten tek bir şirket mi, yoksa hayatlarını iyileştirmek için onu kullanan milyonlarca ya da milyarlarca insan mı?

Piyasalar bölümünde Evrensel Temel Gelir'in insanları hayvanat bahçesi hayvanlarına dönüştüreceği belirtiliyor. Buna ek olarak teknolojik değişikliklerin insanlara yönelik istihdamı azaltmaktan ziyade insanların üretken olarak yapabileceklerini genişleterek daha fazla iş olanağı yaratacağı dile getiriliyor. 

David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük kavramına inanıyoruz. Rekabet üstünlüğünden farklı olarak karşılaştırmalı üstünlük, her şeyi en iyi yapan kişinin bile fırsat maliyeti nedeniyle çoğu şeyi diğer insanlardan satın alacağını savunur. Düzgün bir serbest piyasa bağlamında karşılaştırmalı üstünlük, teknoloji düzeyi ne olursa olsun yüksek istihdamı garanti eder.

Tekno-Sermaye Makinesi

Tekno-sermaye makinesi bölümünde teknoloji ve piyasaların birbirlerinin etkilerini artıran ilişkileri tarif ediliyor. Bu makineden ebedi maddi yaratım, büyüme ve bolluk motoru olarak bahsediliyor. Manifesto, tekno-sermaye makinesinin, düşen fiyatlar, artan talep ve yeni endüstrilerin ve işlerin yaratılmasıyla beslenen devamlı bir yükseliş sarmalında olduğunu savunmakta. Ayrıca Tekno-sermaye makinesinin yaratıcı iş fikirlerini desteklediği de vurgulanıyor:  

Tekno-sermaye makinesi, fikirler konusunda doğal seçilimin bizler için çalışmasını sağlar. En iyi ve en üretken fikirler kazanır, bir araya getirilir ve daha da iyi fikirler üretir. Söz konusu fikirler gerçek dünyada, asla kendiliğinden ortaya çıkmayacak teknolojik olarak etkinleştirilmiş mal ve hizmetler olarak somutlaşır.

Zeka ve Enerji

Zeka ve enerji başlıklarında zeka ve enerji kavramlarının tanımları yapılıyor. Zeka ilerlemenin nihai motoru olarak tanımlanırken, enerji hayattır yaklaşımı öne çıkıyor. Manifesto, yapay zekanın ise hayat kurtaracağını ifade ediyor.

Şirket yalnızca yapay zekaya değil, artırılmış zekaya da inanıyor: 

Yapay Zekaya inandığımız kadar Artırılmış Zekaya da inanıyoruz. Akıllı makineler, akıllı insanları güçlendirerek insanların yapabileceklerinin geometrik olarak artmasını sağlar.

Artırılmış Zekanın üretkenliği artırdığına, bunun da ücret artışını tetiklemenin akabinde üst sınır olmaksızın talebi artırarak yeni arz yaratılmasına yol açtığına inanıyoruz.

Enerji olmaksızın hayatın nasıl olacağını resmeden manifesto, ülkeler arası enerji farkına da dikkat çekiyor: 

Daha küçük durumdaki gelişmiş dünya ile daha büyük hacimdeki gelişmekte olan dünya arasındaki kişi başına enerji kullanımındaki mevcut uçurum, devasadır. Bu uçurum ya enerji üretimini büyük ölçüde artırarak yani herkesi daha iyi bir duruma getirerek ya da enerji üretimini büyük ölçüde azaltarak yani herkesi daha kötü bir duruma getirerek kapanacaktır.

Bu bölümde nükleer füzyonu, sihirli değnek olarak tanımlayan manifesto, füzyonun yasaklanmasına müsade edilmemesi gerektiğini dile getiriyor. 

Bolluk 

Manifestoda paylaşılanlara göre nihai amaç, herkes için maddi bolluğa ulaşabilmek. Bu durum, küresel nüfusun devasa bir biçimde büyümesine, bunun sonucunda ise daha yaratıcı ve teknolojik bir ilerleme kaydedilmesine yol açacak. 

Ütopya değil ama ona yeteri kadar yakın  

Bu bölümde manifesto, bu savunduklarının bir ütopya ile ilişkili olmadığını ifade ediyor. Bununla beraber Brad DeLong'un "yavaşça ütopyaya doğru kayıyoruz" ifadesine inandıklarını belirtiyor.

Ütopyaya inanmadığımız gibi, kıyamete de inanmıyoruz. 

Buna ek olarak manifestoda tekno optimistlere dair değerlerin de altını çiziyor. Bu değerler arasında hırs, liyakat, cesaret ve özgür düşünce yer almakta. Gelecek kısmında "Tekno optimist olma zamanı" ifadesini kullanan manifesto, aralarında Ada Lovelace, Andy Warhol, Julian Simon ve Thomas Sowell'in de yer aldığı isimleri Tekno-Optimizmin Koruyucu Azizleri olarak tanımlıyor.

Manifesto'yu daha detaylı bir şekilde değerlendirmek için tamamını okumanızda fayda var. 

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.