Gümrük Kanunu değişti: 150 euro altı alışveriş AB'den geliyorsa yüzde 18.3, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 30 vergi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gümrük Kanunu değişti: 150 euro altı alışveriş AB'den geliyorsa yüzde 18.3, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 30 vergi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikte öne çıkan en önemli maddelerden biri 150 euro altı kişisel alışveriş için ödenecek vergi miktarı.

150 euro altı alışveriş AB'den geliyorsa yüzde 18.3, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 30 vergi

Buna göre 150 euro altı alışveriş AB'den geliyorsa yüzde 18.3, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 30 vergi ödenecek. Değişiklik öncesi bu oran sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 20 idi. Ancak kişisel kullanım için alınan kitap ve benzeri basılı yayınlar için vergi oranı yine yüzde 0 olarak kaldı. 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 euroyu geçmeyen eşya değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Kıymeti 1500 euroyu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Ek-9'daki liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Yurt dışından getirilen eşyaların brüt olarak 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor

Yurt dışından getirilen eşyaların brüt olarak 30 kilogramı geçmemesi gerekecek. Diplomatik eşya ve 58. madde kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmayacak. 

Vergiden muaf olanlar

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararda belirtildiğine göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya vergiden muaf olacak. Yurt dışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi. 10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.