Sağlık Bakanlığı'nın teletıp hizmetleri yönetmeliğine dair detaylar

Teletıp hizmetleri Türkiye'de resmi olarak başlayacak. Peki yönetmeliğe göre hangi sağlık hizmetleri uzaktan yönetilecek?
Sağlık Bakanlığı'nın teletıp hizmetleri yönetmeliğine dair detaylar

Çok defa teletıp'ın önemini ve dünyada bu alanda hizmet veren şirketlerin haberlerini yaptık. Türkiye'de Salgın döneminde teletıp kapsamında sadece görüşme amacıyla uzaktan hekim ile iletişim sağlanması uygulamaları yapılmıştı. Bugün bu alanda önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı “Uzaktan Hizmetlerin Sunumu Hakkında Yönetmelik”i yayımladı. Yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak teknolojiye dayanılarak sunulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirtildi. 

Yani teletıp hizmetleri Türkiye'de resmi olarak başlayacak. Peki yönetmeliğe göre hangi sağlık hizmetleri uzaktan yönetilecek?

Uzaktan muayene edilebilir

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

Tedavi ve ilaç yöneti̇mi̇ sağlanabilir

Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

Psikososyal destek verilebilir

Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

Riskli ve yaşlı kişilerin takibi

Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

Cerrahi operasyon

Teknolojik imkanların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Salgından koruma işlemleri

Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

Sağlık verileri ölçülebilir

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

E-reçete, e-rapor

Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Başka hastanenin hastasına da bakılabilecek

Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmetine ilişkin aynı branşta faaliyet izin belgesi sahibi olması koşuluyla bir başka sağlık tesisindeki sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık hizmeti sunabilir.

Bakanlık faaliyet belgesi verecek

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak isteyen sağlık tesisine gerekli şartları sağlaması hâlinde Bakanlıkça uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek. Faaliyet izni, sağlık tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine işlenecek.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.