Sabancı Holding, esnek ve uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Sabancı Holding, bugün online olarak gerçekleşen "İşin Geleceğine Uyum" başlıklı basın toplantısında şirketleri için ne gibi kararlar aldığını açıkladı.
Sabancı Holding, esnek ve uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdi

Covid-19 dönemi hayatımızın her alanında bizi etkiledi. Özellikle iş dünyası minimum beş yıl sürecek bir dijital değişimi bir yılda kabullendi ve iş yapış şekilleri, hiç beklemediğimiz bir hızla değişti. Bu kapsamda birçok şirket halihazırda uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini, bunu yaparken de çalışanlarına sunduğu destek paketlerini açıkladı. Hem globalde hem de ülkemizde yaşanan bu değişimden etkilenen şirketlerden biri de Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri diyebileceğimiz Sabancı Holding oldu.

Sabancı Holding, bugün online olarak gerçekleşen "İşin Geleceğine Uyum" başlıklı basın toplantısında şirketleri için ne gibi kararlar aldığını açıkladı. Sabancı Holding, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan "İşin Geleceğine Uyum" konusuna 1500 maddelik kapsamlı bir eylem planıyla hazırlanıyor.

Öncelikle, Sabancı Holding'in bu konuda Boston Consulting Group (BCG) ile iş birliği yaptığını hatırlatalım. İşe yapış şekillerinin geleceği değerlendirilirken "akıllı ve uzaktan çalışma", "fiziksel ve zihinsel sağlık", "esnek iş gücü ve yüksek performans", "yetenek ve beceri yönetimi", "geleceğin liderliği", "amaç odaklı organizasyon ve kültür" ile "dijital, veri odaklı çevik organizasyon" olmak üzere 7 ana başlıktan yararlanıldı. 

Beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i için uzaktan çalışma kalıcı hale getirildi

Topluluk bünyesinde 2 yıl önce başlatılan ve pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları pandemi sonrası kalıcı hale gelecek. Sabancı Holding, yüzde 100 olarak esnek çalışma sistemine geçtiğini; beyaz ve gri yaka çalışanlarının yüzde 75'inin ise uzaktan çalışacağını belirtti. "Gelecek Yetkinlik İhtiyacı" odaklı stratejik iş gücü planını devreye alan şirket, çevik çalışma modellerini hayata geçirdi. Yeni nesil performans yaklaşımının benimsendiği Sabancı Holding'te, tüm yöneticilerin işin geleceğine uyum ve liderlik eğitimleri alacağı; tüm çalışanların da yine işin geleceğine uyum ile beceri edinme ve geliştirme programları eğitimleri alacağı açıklandı. Ayrıca tüm çalışanlara ve ailelerine bütünsel sağlık programları da sunulacak. 

Açıklanan bilgilere göre işin geleceği konusunda önümüzdeki iki yıl için çalışanlara 200 milyon TL ek yatırım yapılmış olacak. Sabancı Holding, tüm bu yeniliklerle ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri haline gelmek istiyor.

Sabancı Holding'te aslında esnek iş gücü ve organizasyon, çalışan destek programları ve insan kaynağının geleceğe hazırlanması konuları mevcuttu, şimdi bu kapsamlar bir hayli genişletilmiş oldu. 

Esnek ve uzaktan çalışma için çalışanlara sunulanlar

Bir süredir, pilot olarak uygulamakta olan çevik çalışma modelleri, sadece belirli fonksiyonlarla sınırlı kalmadan, şirket geneline ve şirketler arası projelere yaygınlaştırılacak. Şu anda mevcut olan sistemi çalışanlara ortak Sabancı lokasyonları, esnek çalışma saatleri, freelance ve part-time gibi esnek çalışma düzenlemeleri sunuluyor. Uzaktan çalışma paketlerinde internet, yemek gibi sabit giderlere destekler, çalışma masası ve sandalyesi gibi ergonomik paketler, iş-özel hayat destek uygulamaları ve uzaktan çalışma eğitimleri veriliyor. Zihinsel, ruhsal ve bedensel olmak üzere sağlık destek paketleri ile yeni nesil ofisler, dijital ofis yönetimi ve yeşil, engelsiz, kapsayıcı bir yaklaşım da çalışanlara sunulanlar arasında yer alıyor. 

Pandemi başında devreye alınan, proje bazlı hedef ve takibi mümkün kılan, stratejik hedefler ve sonuçlar arasındaki bağlantıyı net gösteren, anlık geri bildirime dayalı, mobil, esnek performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılmış olacak.

Bu süreçte insan kaynakları geleceğe hazırlanırken, iş geleceğine uyum eğitimleri, geleceğe liderlik gelişim programları ve yeni beceri kazandırma ve beceri geliştirme programları gibi özellikler dikkat çekiyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.