Cube Incubation'ın Tübitak Bigg+ Mentorluk Programı ile ilgili öne çıkan istatistikler

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi olan Cube Incubation, Tübitak Bigg+ kapsamındaki mentorluk programıyla ilgili mevcut durum istatistiklerini paylaştı.
Cube Incubation'ın Tübitak Bigg+ Mentorluk Programı ile ilgili öne çıkan istatistikler

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi olan Cube Incubation, Tübitak Bigg+ kapsamındaki mentorluk programıyla ilgili mevcut durum istatistiklerini paylaştı.

750 bin TL'lik teşvik

Tübitak Bigg+ programı, Tübitak tarafından finanse edilen bir mentorluk programı. 18 aylık bir süreye yayılan projede her bir arayüz kuruluşu için 750 bin TL’lik teşvik sağlanıyor. Aynı kapsamda Tübitak 15 farklı arayüz kuruluşuna daha bu açıdan mali destek sağlıyor. Projede gelinen durum hem diğer arayüz kuruluşları hem Tübitak hem de girişimcilik ekosisteminde farklı paydaşlar açısından oldukça önemli. Bu nedenle Cube Incubation hem projeyle ilgili istatistikleri hem de projenin başından beri bugüne kadar yapılan çalışmaları oldukça şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor.

Pandemi nedeniyle bazı süre ertelemeleri olsa da bu programın 2021 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Cube Incubation, bu süreçteki deneyimlerini ve geldiği noktadaki istatistikleri kamuoyuyla paylaşarak girişimcilik ekosistemi girişim mentorluğu konusunda daha fazla bilgilendirmeyi ve tecrübelerini paylaşmayı amaçlıyor.

Bigg+ Mentorluk Programı için Menti girişim firmaların seçimi

TÜBİTAK tarafından paylaşılmış 5 bin 329 firmadan oluşan BİGG+ Firma listesi incelendi ve bu listede yer alan firmalar projenin hedef kitlesiyle faaliyette bulundukları dikeyler ve ülkeye sağlayacakları katma değer göz önünde bulundurularak 183 adete düşürüldü. Bu 183 firmalık kısa liste üzerinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildikten sonra firmalar ile iletişime geçilmiş ilk etapta mentorluk programına dahil olmak isteyen 34 firmadan dönüş sağlandı. Ayrıca, Teknopark İstanbul dışından belirlenen 147 firma ile iletişime geçildi, Ar-Ge yenilik kapasiteleri ve olgunluk seviyeleri üzerine çalışıldı. 30 KOBİ'ye destek verilmesi kararlaştırıldı. Destek alması karar verilen firmalardan 21 tanesi Teknopark İstanbul bünyesinde bulunmakta olup 9 tanesi Teknopark İstanbul dışında faaliyette bulunan firmalar.

Mentorların Seçimi

Bu aşamada, 549 mentor tek tek incelendi, ilk etapta fayda sağlayacağı düşünülen 200 kişilik liste oluşturuldu, tüm bu mentorlar ile birebir iletişime geçildi. Paylaşılan mentor ilgi toplama anketi formunda yer alan mentorlardan 65 tanesi ile program dahilinde ve sonrasında derin teknoloji geliştiren bağımsız bir ülke için fayda sağlayacak mekanizmaların kurgulanması ve iştirak edilmesi konusunda görüşüldü.

Teknopark İstanbul’un sahip olduğu iş birliği ağları ve ekosisteme olan hakimiyeti kullanılarak, çeşitli kanallar kullanılarak mentor aday adayı çağrısı gerçekleştirildi; ayrıca ekosistemin önerdiği isimler davet edildi. 151 yeni mentor başvurusu alındı. Bu başvurular arasında yer alan ve ekosistemde ön plana çıkmış ve katma değeri yüksek, alanında son derece yetkin isimlerden oluşan 33 isim TÜBİTAK ile paylaşıldı, yeni mentor öneri sürecine dahil olundu.

Bu isimlerin 12 tanesi kabul edildi. 123 Adet Mentor Öz Değerlendirme Anketi yapıldı ve son değerlendirmelerle birlikte kısa mentor listesinde 67 mentor hizmet vermeye hazır hale getirildi.

Programın yönetimine yönelik formlar ve menti girişimlere yönelik analizler

Sürecin içerisinde kullanılmak üzere birçok form yapısı ya sıfırdan oluşturuldu ya da Tübitak’ın envanterinden yararlanıldı. Menti girişimleri analiz etmeye yönelik birçok analiz aracı ya Tübitak envanterinden kullanıldı ya da akademik kaynaklardan temin edildi. Mentor değerlendirme kurulu oluşturularak İle mentorluk desteğinden yararlanılacak firmaların belirlenmesi sağlandı.

Mentor-Mentee Eşleşmesi

Mentee’lere yönelik mevcut durum analizinde ortaya çıkan mentee’lerin gelişime açık yönleri ve mentorlara yönelik öz değerlendirme sonucunda ortaya çıkan güçlü yönler dikkate alınarak eşleştirme planlandı. Planlanan eşleşmelerin uyumunu doğrulamak amacıyla her bir eşleşme için mentee- mentorlara yönelik 30 ‘ar dakikalık tanıştırma ve uyum görüşmeleri yapıldı. Sadece iki tarafın da mutabık kaldıkları eşleşmeler onaylandı; 3 tane eşleme 1.turda, 5 tane eşleşme 2.turda ve 2 tane eşleşme 3.turda eşleştirildi. 30 girişim ile 24 farklı mentor eşleştirildi.

Tüm program boyunca planlanan mentorluk görüşmelerinin toplam süresi 779 saat olarak planlandı ve şu ana kadar gerçekleşen mentorluk görüşmelerinin süresi 248 saati buldu.

Ekim ayında programın tüm görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor

Programın ilk defa uygulanıyor olmasından dolayı programın tüm paydaşları için öğrenme süreçlerinden dolayı programın ilk aşamalarında zaman zaman gecikmeler gerçekleşti. Ayrıca pandemi nedeniyle bazı mentor ve mentiler ve yakın akrabaları Covid-19 teşhisi nedeniyle karantina altına girdi ve ilgili görüşmeler ve çalışmalar sağlık nedenleriyle ertelendi. Fakat yılbaşından itibaren süreçte kaybedilen süreleri telafi edebilecek şekilde hızlanıldı. Dolayısıyla 2021 yılı içerisinde planlamalara uygun olarak ekim ayında programın tüm görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Bigg+ projesinin ana amaçlarında birisi de girişim mentorluğunun Türkiye’de sürdürülebilir bir kurumsal yapıya oturtulması. Cube Incubation mevcut projeden bağımsız olarak ayrıca Global Mentorluk Programı'nı hayata geçirdi. Program global olarak tüm ülkelerdeki mentor adaylarına açık. Şu ana kadar 200’ün üzerinden programa mentor başvurusu geldi.

Ayrıca GDEXA ile işbirliği anlaşması yapılarak programa dahil olan startup'ların GDEXA’nin bünyesinde bulunan 65 mentordan de ücretsiz olarak mentorluk alabilmesi sağlanıyor. Cube Incubation bu alandaki en önemli mentorluk kuruluşlarından biri olan EMCC ile global partnerli kurmak için çalışma yürütüyor. Böylece kendi mentorlarına EMCC onaylı eğitimler sağlayarak bünyesindeki her mentorun global olarak akreditasyonunu sağlamış olacak.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.