KONUK YAZAR

E-ticaretin KOBİ’lere desteği sadece başlangıç, peki sırada ne var?

8 Mayıs Cuma günü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın düzenlediği "E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız Kampanyası" başlıklı dijital lansman toplantısına katıldım.
E-ticaretin KOBİ’lere desteği sadece başlangıç, peki sırada ne var?

Toplantı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret sitelerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının amacı e-ticaret platformlarını ve ekosistemi bir dayanışma kampanyası etrafında buluşturarak, pazar yeri modellerine işaret etmek ve içinde yer alan işletmelerin, e-ticareti daha nitelikli kullanmalarını teşvik etmek idi. Platformlar vasıtasıyla, özellikle salgın döneminde, işletmelere daha güçlü satış, pazarlama, finansal ve operasyonel imkanlar sunulması planlanıyor.

Öncelikle değerli bir toplantı oldu. E-ticaret sektörü, ülkemizin dijital ekonomisinin gelişmesi yolunda, ürün ve hizmetleri müşterileri ile buluşturup çözümler üretirken, sisteme dahil olan işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlandırıyor, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi yolunda önemli bir destek sağlıyor. Salgın vesilesi ile olsa da e-ticaret sektörünün katma değerinin yavaş yavaş daha anlaşılır hale geliyor olması memnuniyet verici.

Bakan Pekcan’ın toplantıda belirttiği üzere, ülkemizde insanların e-ticarete duyduğu ilgi giderek artıyor. E-ticaret sektörü bir taraftan KOBİ’lerin gücüne güç katarken, diğer taraftan kendi de gelişiyor.

Ülke olarak e-ticarette neredeyiz

E-ticaret sektörü 2019’da, yüzde 39 yıllık büyümeyle, 83,1 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaştı. Online perakendenin, toplam perakende içindeki payı 6,2 oldu. Peki, bu dünya ile nasıl mukayese ediyor? Gelişmiş ülkelere bakınca bu oran ortalama yüzde 12’nin üzerinde. Bu payın yüzde 28 gibi çok yüksek bir orana sahip, Çin’i dışında tutarsak, gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 6,7. Rakamlara göre konuşursak, Türkiye olması gereken yerde değil. Gelişmeye açık. Bu da bence, hızlı hareket edersek, girişimciler, KOBİ’ler ve yatırımcılar açısından bir fırsata işaret ediyor.

Bu payın artması neden önemli? Bu pay yüksekse daha çok tüketici online alışverişi tercih ediyor, daha çok işletme e-ticaret ile yol alıyor, dijital dönüşüme ayak uyduruyor anlamına gelir. Hal böyle olunca, ülkemizde ticaretin dijitalleşmesinin hız kazandığını ve ekonomi için daha fazla katma değer yaratıldığını göreceğiz. Küresel elektronik ticarette de Türkiye söz sahibi konuma gelecek.

Büyüme sürecini hızlandırmak için, Ankara ve sektör, bu toplantı örneğinde sergilendiği gibi, el ele çalışmaya devam etmeli. Sektörün hızlı büyümek için ihtiyaç duyduğu zemin hazırlanmalı.

Peki ne tür ihtiyaçlar var?

Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu toplantıda açılışında belirtti ve önemli bir katkı yaptı. Dijital Hizmet Vergisi, e-ticaret sektörü için ağır bir yük getiriyor. Bir başka örnek, yurt dışında yerleşik, ülkemizde kazanç elde eden, Google, Facebook, gibi reklam devleri yüzde 15 stopaj uygulamasına tabi olmuşlardı. Ama bu vergi yükü reklam verenlerin üzerine kaldı. Bu düzenlemelerde iyileştirme çalışmalarına ivedi ihtiyaç var. Sektör dar kar marjı ile çalışıyor. Yatırımlar dikkate alındığında, ileride yakalanacak ölçek üzerinde vergilendirmek daha doğru olur. Elektronik iç ticaretin ve dış ticaretin geliştirilmesi ile alakalı daha birçok konu var. Bu konuları aslında sektör de Bakanlık da iyi biliyor.

E-Ticaret Master Planı'nın çok hızlı bir şekilde yeniden hazırlanması ve ortak akılla kararlar alınması lazım. Ortak kararlarda, TOBB e-ticaret meclisinin özellikle çok aktif olması gereken bir zaman. Bu vesile ile Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan rica edelim. Sektöre Meclis Başkanlık seçimleri çok gecikti. Yönetimin yenilenmesi ve aktif olacak bir yönetimin bu konuları sürüklemesi lazım. Bu konuda kendisinin e-ticarete öncelik verebileceğine inanıyorum. Maalesef diğer sektör STK’ları da yeterince aktif değil. Bu konu, ayrı bir yazı konusu olmalı.

Toplantıda benim için memnuniyet verici bir diğer haber, Sayın Bakan Pekcan'dan geldi; Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)... ETBİS sistemi sektörden çektiği bilgiyi yayınlamaya başlayacak. Bu raporlarda sektör ile alakalı birçok veri olacak. E-ticaret sektörünü daha iyi okuyabileceğiz ve veriden yola çıkarak daha sağlıklık kararlar alınacak. Ekonomiye olan etkiler daha net anlaşılacak. Ticaret Bakanlığımıza ve nezdinde bu çalışmaları yürüten ekibe teşekkürler.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.