İnsan Kaynakları teknolojisi, genel hedeflere ulaşma konusunda yetersiz kalıyor

Deloitte, bu yıl dokuzuncusu hazırlanan "2019 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri" raporunu yayınladı.
İnsan Kaynakları teknolojisi, genel hedeflere ulaşma konusunda yetersiz kalıyor

Deloitte, bu yıl dokuzuncusu hazırlanan "2019 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri" raporunu yayınladı. İnsan Kaynakları ve iş dünyasından 10 bin yöneticinin görüşleriyle hazırlanan "Sosyal girişime liderlik etmek: İnsana odaklanarak yeniden icat etmek" başlıklı 2019 Küresel İnsan Kaynakları Trendleri raporunda Deloitte, çalışanlar için kimlik ve anlam oluşturulmasına yardımcı olunması kapsamında, iş gücü ile etkileşim kurma, motive etme ve deneyimleri kişiselleştirme de dahil olmak üzere organizasyonların, kendilerini nasıl yeniden icat edebileceklerine yönelik yöntemleri araştırıyor.

Yüzde 44'e göre sosyal girişim konuları eskiye göre daha önemli

Araştırmaya katılanlar, sosyal girişimin rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu belirtirken sosyal girişime liderlik etme ile organizasyonun finansal performansı arasında pozitif bir bağlantı olduğunu ifade ediyor. Endüstride öncü konumdaki sosyal işletmelerin yüzde 73’ü, 2019’da, 2018’e nazaran daha etkili bir iş büyümesi beklerken, bunların yüzde 55’i için, sosyal girişim bir öncelik taşımıyor. Yüzde 19’u organizasyonlarının, bir sosyal işletme olarak olgunluk döneminde, "endüstri liderleri" olduklarını belirtiyor. Yüzde 44’lük bir oran ise sosyal girişim konularının, organizasyonları için üç yıl öncesinden daha önemli olduğunu ifade ederken, yüzde 56’lık bir kesim de gelecekteki üç yıl içerisinde bu konuların daha fazla önem kazanmasını bekliyor.

Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, bildiğiniz gibi dijitalleşen iş dünyasının insan kaynakları zirvesi olmayı hedefleyen New HR Summit'te de konuşmacı olacak. Sezgin, çalışanları odağa almayı işletmelerin göz ardı etmemesi gerektiğini, teknolojik gelişmelerin şirketlere rekabet avantajı sağlarken, iyi yönetim sağlanmadığı takdirde, çalışanların iş yerlerinde kimliklerini ve aidiyetlerini kaybetmelerine yol açabileceğini söyledi.

2019'un trendi: Öğrenme

Araştırmaya göre, organizasyonlar, sosyal girişimi etkili bir şekilde yönetmenin yollarını ararken, kendilerinin işi yeniden yapılandıran güçlere ve iş gücüne yönelik göstergelere adapte olmaları gerekiyor. Katılımcıların yüzde 86’sı insanların öğrenme yönteminin değiştirilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Öğrenme küresel olarak 2019’un 1 numaralı trendi olarak ortaya çıkarken, bu kategori Türkiye’de yüzde 83’lük oranla üçüncü sırada yer alıyor. Önde gelen organizasyonlar, öğrenmeyi, sadece iş akışına değil, hayatın akışına da entegre edecek yeni araçlara ve insanların sürekli beceri geliştirme ihtiyaçlarına yönelik yatırım yapıyor. Diğer yandan, öğrenmeye vurgu yapılmasına rağmen, araştırmaya katılanların sadece yüzde 10’u, bu konuyu ele almaya "çok hazır", yüzde 36’sı ise “hazır” olduğunu belirtiyor. Türkiye’de ise bu trend için "çok hazır" ve "hazır" olanların oranı sadece yüzde 28.

Yüzde 64'e göre otomasyon önemli

Araştırmaya göre profesyonellerin yüzde 64’ü, otomasyonun insan kaynakları alanında önemli ya da çok önemli olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 49’u çalışanlarının veya meslektaşlarının, işlerinin tasarımından memnun ya da çok memnun olduğuna ve yüzde 42’si de çalışanlarının, günlük çalışma uygulamalarından memnun ya da çok memnun olduğuna inanıyor.

Organizasyonlar, çalışanlarının işlerini desteklemek üzere teknoloji temin etmenin yollarını ararken, yanıt verenlerin sadece yüzde 38’i işle ilgili mevcut araçlar ve teknolojilerden memnun ya da çok memnun olduklarını ifade ediyor. 

Teknoloji, genel hedeflere ulaşmada yetersiz

İK teknolojisine milyarlar yatırılmasına rağmen yanıt verenlerin yüzde 65’i, bu teknolojinin, genel hedeflere ulaşmalarında yetersiz olduğunu ya da sadece orta düzeyde yeterlilik taşıdığını ifade ediyor. Araştırma, yeni yetenek yaklaşımları ile birlikte, birçok organizasyonun, çalışanlarına ücret ödeme ve ödüllendirme şeklinin demode hale geldiği ortaya koyuyor. Ankete yanıt verenlerin sadece yüzde 11’i, ödül sistemlerinin, organizasyon hedefleriyle, büyük ölçüde paralel olduğunu belirtirken, neredeyse üçte biri, çalışanlarının hangi ödüllere değer verdiğini bildiklerini düşünmüyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.