TÜBİSAD, Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşümü raporunu açıkladı

TÜBİSAD, Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşümü raporunu açıkladı

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile açıkladı. TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişinin ancak özel sektör, kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Son 5 yıllık büyüme ortalaması yüzde 15

TÜBİSAD’ın 2016 rakamlarına göre 94,3 milyar TL olarak hesaplanan Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektör hacminin, 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtildi. Kübra Erman Karaca, 2016 yılı büyüme hızının yüzde 14,4, son 5 yıllık büyüme ortalamasının ise yüzde 15 olduğunu ve diğer tüm faktörleri dışarıda bıraktığımızda 2023 hedefine ulaşmak için 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamamamız gerektiğini vurguladı.

Bu büyümenin gerçekleşmesine yönelik geliştirilen TÜBİSAD'ın politika önerileri ise şu şekilde açıklandı;

1 - BİT sektörünün büyümesine ve dijitalleşmeye dönük öneriler

 • BİT sektöründe özel Ar-Ge harcamaları artırılmalıdır.
 • BİT sektöründe patent başvuruları teşvik edilmelidir.
 • BİT uzmanlarının istihdamı teşvik edilmelidir.
 • BİT sektöründe girişimcilik ekosistemi geliştirilmelidir.
 • BİT sektöründe teknoloji ürün ve hizmet ihracatının artması hedeflenmelidir.
 • Teknolojide, yurtdışına bağımlılığı azaltacak, ürün/hizmet ikamesi modelleri öne çıkarılmalıdır.
 • Kurumsal şirketlerin, yeni nesil girişimler ve çözümlerine erişim sağlayabildiği ve bu vasıta ile gelişimlerini hızlandırabildiği modeller üzerinde çalışılmalıdır.

2- Bireylerin dijital ekonomiye uyumunu artırmaya dönük öneriler

 • Dijital ekonomiye uyumlu insan kaynağı gelişimi hızlandırılmalıdır.
 • Erken evre eğitim sistemi; merak duygusunu, sorgulamayı ve algoritmik düşünceyi önceliklendirmelidir.
 • Kod yazma gibi teknoloji becerileri erken evre eğitim sistemine girmelidir.
 • Yerel dijital içerik üretimi, özel eğitim programları ve desteklerle teşvik edilmelidir.
 • E-devlet hizmetlerinin kapsamı hızla genişletilmeli ve vatandaşlar tarafından kullanılması özellikle teşvik edilmelidir.
 • Yaşlı ve dezavantajlı grupların dijital dönüşümü hızlandırılmalıdır.
 • Nitelikli, özellikle dijital yetkinlikleri yüksek kişileri ülkemize çekecek göçmen politikaları geliştirilmedir.

3 - Özel sektörün dijital dönüşümünü artırmaya dönük öneriler

 • Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital (Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka) altyapı yatırımları teşvik edilmelidir.
 • KOBİ’lerde BİT kullanımının artırılması için önlemler alınmalıdır.
 • E-ticaret, Mobil ticaret yatırımları artmalıdır.
 • Bilgi güvenliği yatırımları artmalıdır.
 • BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir
 • Yeni nesil iş modellerine yatırım yapabilecek ve yönetebilecek beşeri sermaye oluşumları hızlandırılmadır
 • Yeni nesil iş modellerine ve teknolojilerinde girişim yatırımları artmalıdır.
 • Artan enerji ihtiyacına yönelik özel sektör yatırımları artmalıdır.
 • Verilerin erişimi ve paylaşımı kolaylaştırılmalıdır.

4 - Kamu sektörünün düzenleyici ve pazarı geliştirici rolüne dönük öneriler

 • İletişim altyapısınının daha da güçlendirilmesi için, telekom sektöründe yatırımlara devam edilmesi ve yatırımların sürdürebilirliği desteklenmelidir.
 • Talebin artırılmasının, genişbantın yaygınlaşmasının vazgeçilmez bir unsuru olmasından hareketle, mobil ve sabit genişbant penetrasyonunu artırmaya yönelik adımlar atılmalıdır.
 • Bilgisayar ve internet kullanımının özellikle gençler, kadınlar, yaşlılar ve düşük eğitim seviyelerinde yaygınlaştırılması için önlemler alınmalıdır.
 • İnternete erişim özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar AB ile uyumlu hale getirilmelidir.
 • Siber güvenlik risklerine yönelik yerli yazılım ve teknoloji yatırımları teşvik edilmelidir.
 • Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.
 • Özel sektör ve bireysel yatırımcıların yeni iş modellerine ve teknolojilerine yatırımları kolaylaştırılmalıdır.
 • Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.
 • Özel sektör ile rekabet eden kamu kurumlarının rekabete aykırı iş modelleri benimsemelerinin önüne geçilmelidir.
 • Kamu ve özel sektörün ortak veri kullanımı ve paylaşımı sağlanmalıdır.
 • BİT üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir.
 • Yerli yazılım ve yerli içerikle ilgili kısa ve uzun dönemli planlar yapılmalıdır.
Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.