Türkiye'deki öğrenciler girişimcilik ekosistemine nasıl bakıyor?

Türkiye'deki öğrenciler girişimcilik ekosistemine nasıl bakıyor?

Adgager ve İTÜ ARI Teknokent'in iş birliği sonucunda karşımıza çıkan araştırma raporu, Türkiye'deki öğrenciler girişimcilik ekosistemine nasıl baktığını gözler önüne seriyor. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin nasıl şekillendiğini ortaya koymak üzere planlanan araştırma, Türkiye’deki lisans öğrencileri ile hazırlandı. 1011 lisans öğrencisinin katılımıyla oluşturulan rapora göre öğrencilerin yüzde 65'i mezun olduktan sonra girişimci olmayı hedefliyor.

Girişimci olmayı hedefleyenlerin yüzde 33'ünün sektör içinde başarı elde edeceğine inandığı yaratıcı bir fikrinin olduğunu belirten rapor, öğrencilerin yüzde 75'inin girişimciliğin öğrenilebilir olduğunu düşündüğünü ve girişimcilik eğitimlerinin lise düzeyinde verilmesi gerektiğine inandığını gözler önüne seriyor.  Girişimci olmak isteyen öğrencilerin yüzde 57'sinin girişim hedefi kendi işinin sahibi olmaktan geçiyor.

Kişi sayısı baz alındığında en çok bilinen kuluçka merkezi ise yüzde 77’lik bir payla İTÜ Çekirdek olurken, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla oluşturulan destek programlarından en çok bilinen ise KOSGEB. Girişimci olmak isteyenlerin ise yüzde 33'ü yaratıcı fikirlere sahip olduklarını düşünürken, yüzde 23'ü hayallerini gerçekleştirmek amacı ile girişimci olmayı istiyor.

Teknoloji sektörü ön plana çıkıyor

Girişimci olmak istemeyen katılımcıların ise yüzde 35'inin girişimciliği riskli bulurken, yüzde 35'i ise girişimcilik ile ilgili herhangi bir fikre sahip değil. Girişim ekosistemi dışındaki kariyer hedeflerinde ise yüzde 49 ile özel sektör öne çıkıyor. Özel sektörü yüzde 25 ile kamu sektörü ve yüzde 20 ile yurt dışı takip ediyor.

Girişim hedefinde teknoloji sektörü yüzde 26'lık bir oranla diğer sektörlerin önüne geçerken, bulut tabanlı teknolojiler, yapay zeka, donanım, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik/artırılmış gerçeklik ve büyük veri öne çıkan alanlar.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.