Açık Veri Barometresi, ülkelerin açık veri karnelerini yayınladı

Açık Veri Barometresi, ülkelerin açık veri karnelerini yayınladı

Açık verilerin yaygınlaşmasını esas alan World Wide Web Vakfı, Açık Veri Barometresi raporunu yayınladı. Bu yıl dördüncü edisyonu yayınlanan raporun genel bulguları incelenen hükümetlerin/ülkelerin açıklık hedeflerine doğru ağır adımlarla ilerlediklerini gösteriyor. Ülkemizin açık veri konusundaki durumu ise pek iç açıcı değil.

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVGD) tarafından tamamı Türkçe'ye tercüme edilen rapor, 115 ülkeyi ve yetki alanını kapsayan geniş bir çalışma. Son baskından bugüne açık veri politikalarına yönelik kapsamın yüzde 25 arttığını paylaşan WWW Vakfı, bölge bölge çalışma yapılan etkin ülkelerin Kanada, İsrail, Kenya, Kore, Meksika ve Britanya olduğunu paylaşıyor. Raporun bulgularına göre bölgesel şampiyonlar gösterdikleri istikrarlı ilerlemeyle öne çıkıyor ancak genel olarak hükümetlerin veri açma taahhüdünde yavaşlama ve durgunluk var. Hatta bazı durumlarda ilerleme kaydedilmediği görülüyor.

Hükümet veri setlerinden yüzde 90'ı açık değil

Bu yılki raporun önemli bulgularını sıralayacak olursak;

  • Hükümet veri setlerinden yüzde 90'ı açık değil .
  • Ankete katılan 115 hükümetten 79'unun açık hükümet veri portalı olmasına rağmen, çoğu zaman en kapsamlı veriler resmi açık veri portalı dışındaki kaynaklarda yayınlanıyor.
  • Ukrayna, Arjantin, Filipinler, Burkina Faso ve Tanzanya gibi ülkeler bu sayıdaki puanları ve sıralamalarında büyük ilerleme kaydettiler.
  • Bütçe, şirket kayıtları, harcamalar, ihaleler, arazi mülkiyeti konularında gerçekte açık verinin bulunduğu sınırlı sayıda hükümet bulunuyor. Bunlar yolsuzlukla mücadele ve hükümetin hesap verebilirliğini sağlamak için kilit olan veri setlerinden oluşuyor.
  • Mevcut verilerin üçte birinden daha azı günümüzde herhangi bir biçimde çevrimiçi olarak kullanılmakta.
  • Çalışmadaki veri setlerinin yalnızca yüzde 24'ü kolayca toplu olarak indirilebilir durumda.

WWW Vakfı, hükümetlerin/ülkelerin mevcut verileri çevrimiçi halde ve makine okunabilirliğine uygun halde sunmasını öneriyor. Toplu halde ve ücretsiz olarak sunulması gerektiğini de ekliyor. Aşağıda gördüğünüz Türkiye'nin açık veri karnesinin genel bir tablosunu openbaromater.org adresinde detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.