Uluslararası Teknoloji Bankası gelecek yıl Türkiye'de faaliyete başlıyor

Uluslararası Teknoloji Bankası gelecek yıl Türkiye'de faaliyete başlıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayladığı dünyadaki ''En Az Gelişmiş'' ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla kurulacak Uluslararası Teknoloji Bankası gelecek yıl Türkiye'de faaliyete geçiyor.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin gönüllülük esası ile katkı sağlayacağı bankanın temel amacı dünyanın yoksul ülkelerindeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek olacak.

900 milyonu bulan nüfuslarıyla  küresel ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri haline gelebilecek ''En Az Gelişmiş Ülkeler'' için çok önemli bir adım olarak değerlendirebileceğimiz bu gelişme ile birlikte ilgili ülkelerin hem üretkenlik kapasiteleri artırılacak hem de yapısal dönüşümleri hızlandırılmış olacak.

internetorg

Uluslararası Teknoloji Bankası ve Internet.org projesi işbirliğine gidebilir mi?

Dünya Bankası raporlarına göre En Az Gelişmiş Ülkelerin ortalamada nüfusunun yüzde 16'sında elektrik bağlantısı varken bu nüfusun sadece yüzde 2'sinin internete erişimi bulunuyor.

2013 yılında Mark Zuckerberg'in öncülüğünde başlayan ve dünyada internet erişimine sahip olmayan ülkelere internet erişimi sağlamayı amaçlayan internet.org projesi ile Türkiye'de kurulacak olan bankanın benzer ortak hedefleri doğrultusunda potansiyel bir işbirliğine gidip gitmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.