Türkiye, Ar-Ge harcaması ve bilim-teknoloji üretiminde OECD sıralamasının sonlarında

Türkiye, Ar-Ge harcaması ve bilim-teknoloji üretiminde OECD sıralamasının sonlarında

OECD tarafından yapılan ve 46 ülkenin Ar- Ge yatırımlarını temel alan rapora göre Türkiye, Ar-Ge harcamalarında OECD sıralamasının son kurtulabilmiş değil. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji ve Sanayide Türkiye'nin Durumu başlıklı rapor da bu durumu açıkça gözler önüne seriyor.

Raporda Ar-Ge yatırımlarının ışığında teknolojik durum ve bunlara dayalı sanayileşme çalışmalarına yer veriliyor ama detaylı analizlere girmeden verebileceğimiz bir kaç rakam Ar-Ge yatırımında ne kadar geride kaldığımızı ve bunun da bilim ve teknoloji alanıdaki ilerlememizi ne kadar etkilediğini anlamaya yetiyor.

Hemen rakamlara geçmek gerekirse;

 • Türkiye, çeşitli kriterlerle ölçülen Ar-Ge, inovasyon, teknoloji seviyesinde ya OECD ortalamasının altında ya da son 5 ülke içinde yer alıyor.
 • Teknoloji, bilim, Ar-Ge ve inovasyon için yapılan gayrisafi yurtiçi harcama (GERD) oranı 2007-12 döneminde yıllık yüzde 8,2 arttı.
 • En nitelikli 500 üniversite sıralamasında, bilimsel yayında, üçlü patent başvurusunda ve ülke merkezli ticari marka sayısında Türkiye, en alttaki 5 ülke içinde yer alıyor.
 • Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2013’te GSYH’nin 0.95'ine denk. Bunun içindeki özel sektör payı ise yüzde 48.9.
 • İnovasyon yeterliliği ve kapasitesinde, kamu Ar-Ge harcamasında, özel sektör Ar-Ge harcamasında, Ar-Ge yatırımcısı 500 büyük şirketteki Türk şirket oranı OECD (46 ülkenin) ortalamasının altında.
 • Türkiye’nin risk sermayesi, genç patent firmaları (yeni buluşa dayalı oluşmuş şirket) alanlarında veri bulunmadığı belirtilirken, girişim yapma kolaylığı açısından da en alttaki 5 ülkeden biri.
 • Türkiye; yükseköğretim harcamalarında OECD ortalamasının altında.
 • Yükseköğretim görmüş yetişkinlerin oranı, 15 yaşındaki çocukların bilim performansı, bilim ve mühendislikteki doktora mezuniyeti açısından da en alttaki 5 ülke arasındayız.
 • Türkiye’nin hedefi olan, GSYH’deki Ar-Ge harcama payını 2023’te yüzde 3’e (AB ortalaması) yükseltme hedefine en uzak ülke.
 • GSYH’deki Ar-Ge harcama payı bakımından Kore ve İsrail 2013’te sırasıyla yüzde 4,36 ve yüzde 4,20 ile AB ortalamasının üstüne geçmiş durumda.
 • Türkiye, özel sektör Ar-Ge’sine en az kamu desteği veren 11 ülkeden biri.

Liste bu şekilde uzayıp giriyor ve Türkiye'de Silikon Vadisi kurma çalışmalarının önemi daha da belirgin şekilde yüzümüze vuruyor. İnternet/yazılım alanında küçük yatırımlarla yaratılacak etki düşünüldüğünde de hangi alana odaklanmamız gerektiği netleşiyor.

Raporun tamamını aşağıda inceleyebilir ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.