Müşteri değerinin arttırılmasında online ve offline pazarlama aktivitelerinin kullanıcıya özel eşleştirilmesi [Summit 2014]