webrazzi-summit-logoAğ ve Platformların Gücü

Moderator: Melek Pulatkonak (TurkishWIN) Alphan Manas (Keiretsu Forum) Laren Cucinotta (TED) Luise Gruner (Axel Springer Plug | Play)

Webrazzi Summit 2013