BIC'nin girişimcilik araştırması sonucu: Türkiye'de girişimci sermaye bulamıyor, yatırımcı risk almıyor

BIC'nin girişimcilik araştırması sonucu: Türkiye'de girişimci sermaye bulamıyor, yatırımcı risk almıyor

bic-angel-invesmentTürkiye internet sektörünün yabancı melek yatırımcısı BIC Angel Investments, Türkiye’deki girişimcileri tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. BIC, internet üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklayarak Türkiye'deki girişimcilerin profilini çiziyor ve ihtiyaçlarını ortaya koyuyor.

Yazının sonunda infografik şeklinde paylaştığımız araştırmada 156 girişimcinin yanıtları resmedilmiş. Buna göre girişimci ekosistemimiz erkek egemen egemen bir topluluk. Girişimcilerin sadece yüzde 19'u kadınlardan oluşuyor ve kadınların yaş ortalaması 35. Erkeklerin yaş ortalaması 30 ve genel olarak girişimcilerin yaş ortalaması 31 olarak belirtiliyor.

Araştırmanın sonucunda ise ekosistemi sorunları; sermaye bulamamak, girişimcilikle ilgili yasal düzenlemelerin uygun olmaması ve yatırımcıların yeterince risk almaması ile yatırımcıların girişimcilere temkinli yaklaşması şeklinde sıralanmış.

Girişimcilerin yarısından fazlası 1 veya 2 yıllık iş tecrübesine sahip

Yani Türkiye'nin genç nüfusu girişimcilik ekosistemimize henüz tam yansımış değil. Girişimciliğe (en azından elle tutulur olanlarına) başlama yaşı da bunu gösteriyor. Girişimcilerimizin sadece yüzde 39'u 24 yaşın altındayken bu işe soyunmuş. Kadınlar girişimciliğe erkeklerden ortalama 4 yıl daha geç başlıyor.

Katılımcılar ortalama 3.4 yıldır girişimcilik kariyerine, yüzde 57'si 1 veya 2 yıllık tecrübeye sahip. Diğer yandan yüzde 8'lik bir kesim 10 yılın üzerinde bir tecrübeye sahip.

Screen Shot 2013-07-17 at 11.45.46 AM

Öne çıkan rakamlar

  • Girişimcilerin yüzde 60'ı İstanbul'dan. İkinci sırada yüzde 15 ile Ankara,  3. sırada yüzde 5 pay ile Kocaeli geliyor.
  • Girişimcilerin yüzde 3 doktora, yüzde 24'ü yüksek lisans eğitime sahip. Yüzde 15'i lise mezunu, yüzde 58'i ise lisans mezunu.
  • En girişimci üniversite yüzde 10 payla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ). İkinciliği yüzde 9 payla Anadolu ve Boğaziçi üniversiteleri, üçüncülüğü yüzde 8 payla İstanbul ve Marmara üniversiteleri paylaşıyor. (Girişimcilerimizin eğitim düzeyine dair bizim yaptığımız araştırmada sonuçlar biraz farklıydı.)
  • Girişimcilerin yüzde 12'si daha önce profesyonel olarak çalışmamış. 10 yıldan fazla iş tecrübesini bırakıp girişimciliğe soyunanların oranı yüzde 15. Profesyonel yaşama 3 yıl veya daha az vakit ayıranların oranı yüzde 43.
  • Dikey sektörel dağılımda e-ticaret (yüzde 37), yazılım danışmanlığı (yüzde 25) ve sosyal ağ (yüzde 24) ilk 3 sırayı alıyor.
  • Ekiplerin ortalama 3.8 kişiden oluşuyor.
  • Girişimcilerin yüzde 74'ü yatırıma ihtiyacı olduğunu, bunların da sadece yüzde 17'si 0-50.000 TL değerinde yatırıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. İşte 'hızlı yatırımcıların' ulaşabileceği kitle bu.
  • Girişimcilerin en çok ihtiyacı olan yatırım aralığı ise %38 ile 50.000 TL - 250.000 TL olmuş.
  • Katılımcılar girişim/yatırım ekosistemindeki en büyük sorunları ise sermaye, devlet, yatırımcı ve girişimci kaynaklı olarak belirtiyor.

Screen Shot 2013-07-17 at 11.44.24 AM

Son olarak yerel çalışmalar hakkında BIC Angelı Investment'ı yatırım alanının Yandex'i olarak gördüğümü söylemeliyim. Diğer yatırımcıların da bu tür çalışmalar görebilmek sektörün daha iyi tanımamızı ve daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır.

Girişimcilere davet

Bu yıl içinde 200’ün üzerinde projeyi değerlendirerek BIC, Telefonkilifim.com ve GastroClub'a yatırım yapmıştı. BIC Angel Investments’ın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Joachim Behrendt, genç girişimcilere 1 milyon dolar ayırdıklarını söylüyor ve 25 Temmuz Perşembe günü İstanbul Urban Station’da düzenlenecek etkinlikte sunum yapmak isteyen girişimcileri başvuru yapmaya davet ediyor.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.