Türkiye E-Ticaret'inin 5 Gerçeği [Summit'12]

Türkiye E-Ticaret'inin 5 Gerçeği

Philippe Botteri - Accel Partners