Gerçek Zamanlı Veriyi Doğru Şekilde Kullanmak! [Summit'12]