Dünya Ekonomik Forumu raporu: Türkiye'de risk sermayesi bulmak çok zor

Dünya Ekonomik Forumu raporu: Türkiye'de risk sermayesi bulmak çok zor

Dünya Ekonomik Forumu yıllık Küresel Bilişim Teknolojisi Raporu’nun sonuncusunu dün itiribariyle yayınladı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 142 ülkenin teknolojik potansiyelini ortaya koydu.

İlki 2001'de yayınlanan araştırma 'Living in a Hyperconnected World' başlığıyla mobil genişbant interneti ilk kez bir ölçüt olarak kabul ediyor. Dünyanın nüfusunun kesintisiz internet bağlantısına geçişini, bulut bilişimin getirdiklerini, büyük verilerin işlenmesinde karşılaşılan zorlukları, djitalleşen dünyadaki ihtiyaçları değerlendiriliyor.

Ekonomik dengeleri değiştirecek unsurların incelendiği 441 sayfalık rapor ICT, ITU gibi dünya çapındaki teknoloji odaklı araştırma kurumları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kaynaklardan alınan veriler ve yöneticiler arası yapılan özel bir araştırmanın sonuçlarından oluşuyor.

Mobil genişbant yayılıyor

Rapora göre mobil telefon kullanımı dünya çapında 6 bağlantıyı aşarak yıllık 1,3 trilyon ABD doları gelirle Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) arasında ilk sırayı almış durumda. 20 16 itibarıyla genişbant bağlantılarının yüzde 80’inden fazlasının mobil olması bekleniyor ve 2014 yılında aylık mobil veri trafiğinin 2008 yılındaki toplam mobil veri trafiğini geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Mobil genişbant 2011'de gelişen pazarlardaki tüm genişbant bağlantılarının yüzde 61’ini oluşturuyor. Büyüme oranı 2016 yılında yüzde 84’e yükselmesi beklenen mobil geniş bant için yaygınlığın yüzde 10 oranındaki artışının GSYİH üzerinde yüzde 1 ila 1,8 arasında bir etkiye yol açacağı hesap ediliyor.

Türkiye'nin dünyadaki yeri

Ülkemiz ağ bağlantısına hazır olma bakımından maalesef ilk 50 ülke ekonomisi arasına giremiyor. Çin'in ardından 52. sırada yer alan Türkiye'nin bu konumu, genel olarak yönetici araştırmalarında verilen düşük notlarla bağdaştırılıyor.

Yetenek bakımından yetersizliğimiz (92. sıradayız), orta öğrenimde okullaşma oranında zayıf kalması (93. sıradayız) , düşük kalitedeki eğitim sistemi (94. sıradayız), ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmak adına bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterince kullanılmaması Türkiye'nin rapordaki notlarından bazıları.

Türkiye için önemli görülen noktalar ise kaliteli eğitime ve yenilikçiliğe yönelinmesi ve daha verimli yatırımların devreye alınması. Sadece devletin değil şirketlerin de bu yöndeki fırsatları değerlendirmesi gerektiğine değiniliyor.

Rapora göre Türkiye'deki internet kullanım oranı yüzde 40'a dayanıyor.

NFC'de örnek ülke

Raporda NFC (yakın saha iletişimi) teknolojisi Türkiye adına altı çizilen teknoloji olarak öne çıkıyor. NFC teknolojisinin devlet, bankalar ve mobil operatörler tarafında başarıyla ileri taşındığına yer veriliyor.

Her 2 gençten 1'i evde veya işte bilgisayar kullanıyor

Türkiye'de 15 yaşındaki öğrenciler arasında bilgisayar kullanım oranı yüzde 50 civarında olarak görülüyor ve bizi bu alanda son sıralara koyuyor. Evde kişisel bilgisayar sahip olma oranına bakıldığında Türkiye 2010 verilerine göre 56. sırada yer alıyor.

Türkiye'de internet ve genişbant yaygınlığı ise 100 kişide sırasıyla 40 ve 10 kişiye ulaşabiliyor. Norweç, İsveç ve Finlandiya gibi Kuzey ülkeleri ile Kore ve Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde zirveye çıkan internet ve genişbant yaygınlığı Türkmenistan, Bangladeş, Irak gibi ülkelerde en alt seviyeye düşüyor.

Korsan yazılım oranı yüzde 62

Korsan yazılım kullanma oranı ise Türkiye'de yüzde 62 oranında. Zirvedeki ülkeler korsan yazılımların yüzde 20'lik pay aldığı Japonya, Lüksemburg ve ABD. Son sıralardaki ülkelerde ise bu oran yüzde 93'e kadar çıkıyor.

Yüksek teknolojilere erişmek zor değil ve yerel pazarda rekabet var

Son teknolojilerin erişelebilirliği sıralamasında Türkiye 5.4 değer puanı ile 52 sırada alıyor. Yine Kuzey ülkeleri yüksek teknolojiye en rahat erişen ülkeler olarak öne çıkıyor ve İsveç 7 üzerinden 6,9 alıyor.

Yerel pazardaki rekabet açısından bakıldığında ise sanırım rapordaki Türkiye en ileri sıralamasına ulaşıyor. Tayvan'ın 6,1 puan ile en rekabetçi pazar olarak ilk sırayı aldığı listede Türkiye 5,7 puanla 13. sırada yer alıyor.

Türkiye' iş kurmak için 6 gün lazım

Vergi oranları vb. ekonomik göstergelere de yer veren raporda Türkiye'de iş kurabilmek için 6 güne ihtiyaç duyulduğu paylaşılıyor. Üstesinden gelinmesi gereken prosedür sayısı da 6'da kalıyor.

Brezilya'da bir iş kurabilmek için geçebilecek süre ise 119 güne kadar çıkıyor. Surinam için verilen süre ise 694 gibi inanması güç bir seviyede.  Yeni Zelanda'da tek prosedürle 1 günde iş kurulabiliyor.

Şirketler teknolojiye ayak uyduruyor

Yeni teknolojilere uyum ve internet kullanımı açısından ise işletmeler geçer not alıyor. Devletin bilgi ve iletişim teknolojilerine öncelik vermesi konusunda da ilk 50'ye giriyoruz. Gelecek vizyonuna bakıldığında ise 70. sıranın üzerine çıkıyoruz.

Cesur girişimcinin risk sermayesi bulması oldukça zor

Türkiye yenilikçi ama riskli girişimcilerin risk sermayedarı bulma olasılığını ise neredeyse çok zor (2,4/7) olarak veriyor. Bu alanda ilk 3'e sırayı Katar, İsrail ve Norveç alıyor.

İşletme okulları ile bilim ve matematikte eğitim kalitesi düşük

Dünya Ekonomik Forumu araştırmasına katılan yöneticiler Türkiye'deki işletme okullarını kalite bakımından (management schools) 142 ülke arasında 110. sıraya koyuyor. Matematik ve bilim eğitiminde de durum farklı değil, 103. sırayı alıyoruz.

En hızlı internet Hong Kong'da

2010 verisine göre Türkiye'de kişi başına internet bant genişliği 19 kb/s. Hong Kong'da bu hız 776 kb/s'ye çıkıyor. Ülkemizde her 1 milyon nüfusa 99 güvenli sunucu düşüyor. Bu sıralamada 42. sırada kalıyoruz.

Mobil ve geniş bant internet rekabeti iyi seviyede

Türkiye'de mobil ağ kapsama alanı yüzde 100'ü buluyor. Mobil tarifeler açısından bakıldığında ise 2010 verileri Türkiye'yi dakika başına 40 sent ile 95. sırada gösteriyor. Karasal geniş bağlantı açısından baktığımızda ise Türkiye 50. sıraya çıkıyor ve aylık abonelik ortalaması 30 dolara yaklaşıyor.

Rapora göre bu iki kanal arasındaki rekabet başarılı bulunuyor.

Dijital içeriğe erişim kolay, sosyal ağ kullanımında gerilerdeyiz?

Türkiye dijital içerik ve yazılım ürünlerine erişim açısından 52. sırada bulunuyor. Türkiye'nin 7 üzerinden aldığı puan 5,3 gibi iyi sayılabilecek bir seviyede.

Yeni servis ve ürünlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisi açısından ise 4,7 puanla 59. sırada yer alıyoruz. Temel hizmetlere erişim açısından ise 41. sırada adımız geçiyor.

İnovasyon kapasitesi açısından ise 71 sırada kendimize yer buluyoruz. Türkiye'nin bu sıralamadaki puanı 3. Zirvedeki Japonya ve İsviçre'nin puanı ise 5,8. Almanya ve İsveç ise 5,7 puanla 2. sırada geliyor.

Patent ve diğer bazı önemli konulara da değinen raporu PDF olarak indirebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.