McKinsey: Türkiye heyecan uyandıran pazarlar arasında ama...

McKinsey: Türkiye heyecan uyandıran pazarlar arasında ama...

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla özellikle genç nüfusa ve yüksek iş gücüne sahip pazarlar daha fazla öne çıkıyor ve  bu pazarların  uluslararası pazardaki yeri sıklıkla analiz ediliyor. McKinsey'nin hazırladığı 224 sayfalık rapor da geleceğin heyecan uyandıran pazarlarında internetin etkisini mercek altına alıyor. Ve tabii raporda Türkiye'ye özel bir yer veriliyor.

Rapor 2010 için internet kullanımına dair verilerle açılışı yapıyor.  Buna göre, 'heyecan veren' 30 pazarda 1 milyar internet kullanıcısı ve 535 milyon sosyal ağ üyesi bulunuyor. Dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 2 milyarı, sosyal ağ kullanıcı sayısı 957 milyonu buluyor.

Gelişen ve gelişmiş pazarlar arasındaki yaklaşık 1/5 büyüme oranına göre 2015'te gelişen pazarların 1,6 milyar internet kullanıcısına sahip olması bekleniyor. Toplam internet kullanıcı sayısı ise 2015'te 2,6 milyara yükseliyor.

Söz konusu pazarlarda 310 milyon mobil cihaz üzerinden internete giriliyor. Dünyada çapında bu rakam 800 milyona çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde internetin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı yüzde 3,4 iken, gelişen pazarlarda bu oran yüzde 1,9'da kalıyor.

Türkiye'nin küresel internet pazarındaki konumu

İnternetin büyüyen ülkelerde etkisini ve potansiyelini analiz ederken farklı kullanıcı gruplarını, girişimcileri, işletmeleri, kamusal ve özel sektörü de değerlendiren McKinsey, 9 ülkenin profilini özel olarak inceliyor.

Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye baktığımızda ise internet kullanıcı sayısının 36 milyon olarak verildiğini görüyoruz. İnternet kullanımının nüfusa oranla yaygınlığı yüzde 49. Türkiye nüfusunun geniş bant internet abone oranı yüzde 10, mobil internet bağlantısı abone oranı ise yüzde 18.

Bu oranlarla internet yaygınlığı ve mobil bağlantı erişiminde Rusya'nın önünde yer alan Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'ın epey gerisinde kalıyor.

McKinsey, Türkiye'de online perakende satışların genel pazardaki oranını sadece yüzde 0,8 olarak veriyor. Yani e-ticaretin henüz çok başındayız. ABD'de bile yüzde 3,8 olan bu oran, İsveç'te yüzde 6,3'e, Tayvan ve Birleşik Krallıkta ise yüzde yüzde 5,4'e  çıkıyor.

Türkiye'de internetin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 0,9 olarak yer alırken ve GSYH büyümesindeki payı 1,5'a çıkıyor. Bu rakamlar Türkiye'nin 2005-2010 ortalaması ama genel olarak Türkiye'nin profili 3. ve 4. seviye olarak anılıyor.

Ama...

İnternet özelindeki temel yapıtaşları bakımından da Türkiye'nin yeri maalesef çok iyi değil. 100 üzerinden yapılan derecelendirmeye göre;  Türkiye'de insan kaynağı 19, internet girişimcisi olma kolaylığı 43, e-ticaret imkanları 35, mali kaynak ise sadece 13 puan alıyor.

Dünya ile bağlantılı (connected) olma durumumuza ise 40 puan veriliyor ama ABD'nin bu kategorideki puanının 53 olması bizim bu açıdan pek de geride olmadığımızı gösteriyor.

McKinsey, küçük ve orta ölçekli işletmelerin internet ile masrafları düşürüp gelirleri artırdığına dair bir grafik sunuyor ve bu grafikte Türkiye ortanın altında yer alıyor. Internet ekosistemi açısından bakıldığında Türkiye yine ortanın altında kalıyor.

Raporda yer verilen ve geleceği parlak görülen bu ülkelerin internet girişimciliği için çok iyi donatılmış olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye bilindik bir çok Avrupa ülkesini gerisinde kalırken, yabancı girişimcilere de kucak açan Şili gibi bazı Güney Amerika ülkeleri, birçok Afrika ülkesi ile Çin'in önünde geliyor.

Türkiye'nin internet ekonomisini, e-ticarete dair bazı verilerle geniş şekilde ele alan raporu şuradan PDF olarak indirebilirsiniz.

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz?
Abonelik kaydınız başarıyla oluşturuldu.