2thinknow adlı araştırma şirketi teknolojik yatırım miktarları, altyapı, patent sayısı gibi pek çok kriteri hesaba katarak en teknolojik şehirler sıralaması yapmış.