Türkiye ve Global Pazarlar için Online Video Gerçekleri, Trendler ve Gelecek Öngörüleri [Summit'12]

Türkiye ve Global Pazarlar için Online Video Gerçekleri, Trendler ve Gelecek Öngörüleri

Mike Read - comScore