Müşteri Kazanımına Giden Ölçülebilir Yol: Satış Ortaklığı [Summit'11]

Müşteri Kazanımına Giden Ölçülebilir Yol: Satış Ortaklığı

Moderatör: Evrim Onat - Limango

Murat Kalafat, Yunus Güvenen ve Şencan Özen